Coologija

disciplina biologije, kotrejež předmjet su zwěrjata

Coologija je wědomosć, kotraž analyzuje zwěrjata, kaž na přikład bjezrjapowkowe zwěrjata, paryby, ryby, łažaki, ptaki a cycaki.

Discipliny coologije

wobdźěłać
  • anatomija – wěda wo nutřkownym dźělu žiwych organizmow.
  • cytologija – zaběra so z jednorymi dźělčkami.
  • embryologija – zaběra so z embryonami.
  • etologija – zaběra so ze zachowanjom widow.
  • fyziologija – studuje žiwotne procesy w organizmach.
  • histologija – studuje tkanje.
  • Morfologija – zaběra so z dźělemi ćěła žiwych organizmow.
  • organologija – zaběra so z organami.
  • taksonomija (systematika) – zaběra so z klasifikaciju a systematizaciju žiwych organizmow.

Specializowane coologiske discipliny:

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije