Cycaki
někotre cycaki:

girafa (horjeka nalěwo),

(Acerodon jubatus),

jěž,

law

systematika
domena Eukaryoty
swět Zwěrina
nadkmjen: (Deuterostomia)
kmjen: Chordazwěrjata (Chordata)
podkmjen: Rjapniki (Vertebrata)
nadrjadownja: (Gnathostomata)
rjadownja: Cycaki (Mammalia)
rjad: (Tetrapoda)
wědomostne mjeno
Mammalia
Linnaeus (1758)
Podklasy

  • (Protheria)
  • (Metatheria)
  • (Eutheria)
Wobdźěłać
p  d  w

Cycaki su klasa rjapnikow. K jich charakteristiskim znamjenjam słušatej koža a cycanje dorosta z mlokom. Swětadaloko so dźensa wokoło 5.500 recentnych družinow rozeznawa, kotrež so do třoch podklasow dźěla: jeja njesuce pracycaki (Protheria), měchawcy (Metatheria) a wyše cycaki abo placentawcy (Eutheria), ke kotrymž tež čłowjek słuša.

Systematika wobdźěłać

 
Rodoštom cycakow

Cycaki buchu do třoch podrjadownjow z něhdźe 25 do 30 rjadami rozdźělene, kotrež buchu pola měchawcow a wyšich cycakow hišće dwěmaj resp. štyrjom nadrjadowanym skupinam přirjadowane. Dokładniša systematika ze wšěmi swójbami namaka so w systematice cycakow.

Wallabia bicolor (němsce Sumpfwallaby), družina kenguruwow, jako přikład za měchawcow
wjewjerčka (Sciurus vulgaris) jako přikład za wyšich cycakow


Někotre přispomnjenja wo tutej systematice:

  • Ameridelphia so jako parafyletiska skupina rozwažuja.
  • Dwukopytače a wjelryby buchu často k zhromadnej porjedźe (Cetartiodactyla) zjate, dokelž so su wjelryby z dwukopytačow wuwili, kotrež bjez tutoho zjeća bychu parafyletiska skupina byli.
  • Kopytače“ (Ungulata) wjace njejsu w tutej systematice žana systematiska skupina, ale rozdźělne, nic bližo přiwuzne taksy zjimaja. Tute rozdźělenje je pak dwělomne.
  • Tu jako Tenrekartige (Afrosoricida) woznamjenjene zwěrjata buchu prjedy překasančnikam přirjadowane, by so pak jeničce konwergentnje wuwili móhli.
  • Die Fledertiere buchu w někotrych systematikach do bliskostneho poměra k primatam stajene, druhdy buchu tež jako dwaj jeničce konwergentnje wuwiwše taksy, lětace psyki a njetopyrje wobhladowane. Beides wird nach jüngeren Untersuchungen aber als nicht zutreffend erwogen.
  • Zarjadowanje Rüsselspringer, Erdferkels a šupiznakow bě dołho diskutowane, genetiske přepytowanja dopokazuja pak přisłušnosć k přeco horjeka mjenowanym skupinam.


Žórło wobdźěłać

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Mammalia – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
 
WikiSpecies
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije