Entomologija

wobłuk coologije, wědomosć wo insektach

Entomologija (z grjekskeho ἔντομον éntomon, insekt/překasanc) je wona hałuza coologije, kotraž so wědomostnje zaběra z insektami, na družiny najbohatšej skupinu zwěrjatow. Insektowědnik so w fachowej rěči entomolog(owk)a mjenuje.

Najwuznamniši serbski entomologa bě Michał Rostok (1821–1893).

  Commons: Entomologija – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije