Bliski wuchod je geografiske zapřijeće z europskeje perspektiwy za arabske kraje juhozapadneje Azije a Israel, mjez Srjedźnym, Čerwjenym a Arabskim morjom. Wosebje region tak mjenowaneho „płódneho połměsačka“ a Arabska połkupa słušatej k Bliskemu wuchodej. Husto liča so nimo tež tež Turkowska, Cypernska, Egyptowska a Iran k tomu.

Staty Bliskeho wuchoda

W stawiznach wobsahowaše zapřijeće cyły teritorij Osmaniskeho mócnarstwa zwonka Europy.

Porno Bliskemu wuchodej słušeja k Dalokemu wuchodej wuchodoaziske kraje kaž China a Japanska.

Bliski wuchod płaći na jednym boku z Mezopotamiskej a Egyptowskej jako najstarši kulturny region na swěće a jako jadrowy kraj třoch wulkich nabožinow – židowstwa, křesćanstwa a islama. Na tamnym boku so tam dla geostrategiskeho połoženja a wulkeho mnóstwa zemskich pokładow, předewšěm zemskeho wolija, přeco zaso wojuje.

K Bliskemu wuchodej we wuskim zmysle słušeja staty Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordaniska, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Sawdi-Arabska, Syriska a Zjednoćene arabske emiraty.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije