Wocl je metalowa lećina, kotrejež hłowny wobstatk je železo a kotryž wobsahuje zwjetša mjeńše hač 2,06% wuhlika.

Woclowy powjaz

Eksistuja někotre sorty a družiny, kaž na př. njezerzawjacy wocl a drohowocl.

Móžne druhe metale wobdźěłać

Wužiwanje wobdźěłać

Wocl so za produkowanje pónojow, łódźow, awtow, nastrojow, woclobetona, brónjow wužiwa.

Hlej tež wobdźěłać

 
CommonsZ Wikipedije, swobodneje encyklopedije