Wikipedija:Wozjewjenje wandalizma

Tu móžeš administratorow informować wo
  • wandalizmje nastawkow a wužiwarskich stronow
  • redigowanskej wójnje (aka edit-war)
  • hrubym zranjenju wikiquette
  • wjacerazowym mylenju přez IP-redigowanja, kotrež žanežkuli polěpšenje nastawka wunjese.

Ewentualnje bu nastawk hižo napoł (za njepřizjewjenych wužiwarjow a nowačkow) abo dospołnje (za wšěch wužiwarjow) přećiwo redigowanju škitany. Abo wužiwarjam bu hižo pisanski přistup na wěsty čas znjemóžnjene.

Prošu pospytuj tajke wěcy najprjedy rozrisać bjez toho zo dyrbjał administrator zapřimnyć.

Hdyž mysliš, zo by dźělne abo dospołne blokowanje wužiwarskeje abo nastawkoweje strony nuzne było, móžeš tu nowy wotrězk zahajić. Prošu wužij předłohu {{Wužiwar|Mjenowužiwarja}}, ewentualne wotkazy na potrjechene nastawki a zapodaj krótke a wěcowne wopisanje problema zo by administratoram dźěło wolóžił.

Wobkedźbuj, zo tuta strona njeje diskusijny forum za problemy z wobsahom jednotliwych stron.Wužiwar:Treatinglikeaman (sčinjene)Wobdźěłać

Dobry wječor, ludźo. Nowy wužiwar Treatinglikeaman je wobsah štyri nastawkow přez błudny wotkaz narunał. Ale jedyn ze našich čěskich wužiwarjow runje je cyły kał rewertował. Tuž wobkedźbuj prošu tutoho wužiwarja. Wutrobny postrow --Tlustulimu 22:31, 7. apr 2007 (CEST)

Sym wužiwarja na přeco zablokował. Wot njeho něšto mudreho wočakać njemóžemy. --Dundak 22:55, 7. apr 2007 (CEST)
Dobry wječor, Dundako. Dźakuju so za twoja spěšnu reakciju. Daloko wjesołe jutry --Tlustulimu 22:58, 7. apr 2007 (CEST)

Wužiwar:AtrtrartWobdźěłać

Dobry dźeń, Dundako. Wužiwar:Atrtrart je dźensa wobsah někotrych nastawkow přez wotkaz do seksoweje strony wuměnjał. Tohodla prošu wo blokowanju tuteho wužiwarja. Wutrobny postrow --Tlustulimu 16:53, 12. meje 2007 (CEST)

Wužiwar 153.19.171.18Wobdźěłać

Wužiwar z ip 153.19.171.18 je pod nastawkomaj Gurage rěč‎ a Wikipedija:Wo Wikipediji‎ kał wozjewił. Snadź móže něchtó z administratorow nastawkaj wušmórnyć.--Mikławš+/- 26. meje 2015, 16:15 (CEST)[]

  sčinjene Runje sym mjenowanej nastawkaj wušmórnył. --Tlustulimu (diskusija) 26. meje 2015, 20:28 (CEST)[]
Dźakuju so! --Mikławš+/- 26. meje 2015, 20:41 (CEST)[]
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije