Wódrino-Sprjewiny kanal

kanal w Braniborskej

Wódrino-Sprjewiny kanal (němsce Oder-Spree-Kanal) je kanal w Braniborskej, kotryž wobsteji z dweju dźělow. 24 kilometrow dołhi zapadny wotrězk zwjazuje Dubju přez Seddinski jězor na juhowuchodźe Berlina ze Sprjewju pola Přibora. Něhdźe 41 kilometrow dołhi wuchodny wotrězk wotbočuje 20 kilometrow dale na wuchodźe a zwjazuje Sprjewju z Wódru w Eisenhüttenstadće.[1]

Wódrino-Sprjewiny kanal pola Berkenbrücka

Wobaj wotrězkaj a wutwarjeny dźěl Přiborskeje Sprjewje mjez nimaj tworja cyłkownje 84 kilometrow dołhi dźěl 129 kilometrow dołheje zwjazkoweje wodoweje čary Sprjewja-Wódra. Kanal přeprěkuje wódny rozwod mjez Łobjom a Wódru a tuž tež mjez Sewjernym a Baltiskim morjom.

Stawizny wobdźěłać

Hižo w 16. lětstotku započachu pod kejžorom Ferdinandom I. pola Miłoraza z dźěłom za zwisk mjez Sprjewju a Wódru. Po smjerći kejžora w lěće 1564 bu dźěło přetorhnjeny. Pod „wulkim kurwjerchom“ Bjedrichom Wylemom móžachu kanal 110 lět pozdźišo dotwarić. Bjedricha Wylemowy kanal bu w lěće 1668 poswjećeny a słužeše přez 200 lět wobchadej mjez Berlinom a wuchodnej Braniborskej.

Za čas industrializacije w 19. lětstotku stary kanal hižo njedosahaše. Tuž wobzamkny pruske knježerstwo w lěće 1886 twar noweho kanala, kotryž bu po pjeć lětach 1891 poswjećeny. Hižo mjez 1895 a 1897 dyrbjachu kanal rozšěrić, zo bychu zetkanja łódźow zmóžnili.

Žórło wobdźěłać

  1. Längen (in km) der Hauptschifffahrtswege (Hauptstrecken und bestimmte Nebenstrecken) der Binnenwasserstraßen des Bundes, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Wódrino-Sprjewiny kanal – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
52.30607614.234761
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije