Zrjadowanje znjewužiwanskich filtrow

Z podslednich 900 akcijow je 0 (0 %) docpěło limit wuměnjenja 1.000, a 2 (0,22 %) stej wotpowědowałoj jednomu z filtrow, kotrež su tuchwilu zmóžnjene.

Witaj do powjercha zrjadowanja znjewužiwanskich filtrow. Znjewužiwanski filter je awtomatizowany softwarowy mechanizm za nałoženje awtomatiskeje heuristiki na wšě akcije. Powjerch pokazuje lisćinu definowanych filtrow a dowola je změnić.

wšě filtry

Opcije
ID filtra Zjawne wopisanje Konsekwency Status Posledni raz změnjeny: Widźomnosć
1 Nowy wužiwar prózdni nastawki Warnować, Taflička Zmóžnjeny 1. junija 2010, 21:33 wot Tlustulimu (diskusija | přinoški) Zjawny
2 IP-blok 204.112.0.0 njesmě wušmórnjenske próstwy zapisać Zakazać Zmóžnjeny 8. januara 2018, 17:56 wot J budissin (diskusija | přinoški) Zjawny
3 Anonymny wužiwar njesmě nowe lětne nastawki wutworić Zakazać Zmóžnjeny 8. januara 2018, 17:55 wot J budissin (diskusija | přinoški) Zjawny
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije