Socialistiska Federatiwna Republika Juhosłowjanska

historiski stat w juhowuchodnej Europje

Socialistiska federatiwna republika Juhosłowjanska (krótko Juhosłowjanska) bě wot 1943 do 1991 wobstejacy socialistiski kraj w juhowuchodnej Europje, zwjetša na Balkanskej połkupje.

Juhosłowjanska
1943–1991
hesło

Bratstvo i jedinstvo

zakładne daty:
swójske mjeno Социјалистичка федеративна република Југославија
Socijalistička

federativna republika Jugoslavija
Socialistična federativna republika Jugoslavija

stolica Běłohród
přestrjeń 255.804 km²
wobydlerstwo 20.522.972 (1991)
hustosć 80,2 wob./km²
měna dinar
hymna Hej, Slaveni
Top Level Domain .yu
Połoženje na zemi
Wobdźěłać
p  d  w

Mjez 1943 a 1945, hdyž bě teritorij Juhosłowjanskeje hišće wot Němskeje a Italskeje wobsadźeny, bě kral Pětr II. z hłownym reprezentantom stata (Kralj Petar II Karađorđević). Po wuswobodźenja wot fašizma přewzachu komunistiscy partizanojo pod wjednistwom Josipa Broza Tita knjejstwo. Po Titowej smjerći w meji 1980 započa pod wliwom ćežkeje hospodarskeje krizy rozpadowanje juhosłowjanskeho stata, na kotrehož teritoriju so dźensa sydom njewotwisnych statow namaka.

Prezidenća

wobdźěłać

Předsydy statneho prezidija:

Wobydlerstwo

wobdźěłać
ludstwo 1971 % 1981 %
Južni Serbja 8.143.246 39,7% 8.136.578 36,3%
Chorwaća 4.526.782 22,1% 4.428.135 19,7%
Muslimojo 1.729.932 8,4% 2.000.034 8,9%
Słowjencojo 1.678.032 8,2% 1.753.605 7,8%
Albanojo 1.309.523 6,4% 1.731.252 7,7%
Makedonojo 1.194.784 5,8% 1.341.420 6,0%
Juhosłowjenjo 273.077 1,3% 1.216.463 5,4%
Čornohórčenjo 508.843 2,5% 577.298 2,6%
Madźarojo 477.374 2,3% 426.865 1,9%
Romojo 78.485 0,4% 148.604 0,7%
Turkojo 127.920 0,6% 101.328 0,5%
Słowakojo 83.656 0,4% 80.300 0,4%
Rumunojo 58.570 0,3% 54.721 0,2%
Bołharojo 58.627 0,3% 36.642 0,2%
Italčenjo 21.791 0,1% 15.116 0,1%
dalši 252.330 1,2% 389.970 1,7%
cyłkownje 20,522,972 100.0% 22,438,331 100.00%
  Commons: Juhosłowjanska – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije