SDAJ (němsce Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, serbsce Socialistiska němska dźěłaćerska młodźina) je marxistisko-leninistiski młodźinski zwjazk a tradicionelnje přećelsce zwjazana z Němskej komunistiskej stronu (DKP). Dale steji zwjazk zjednoćenstwu Zjednoćenstwo přesćěhanych nacirežima - zwjazk antifašistow a antifašistkow (VVN-BdA) a asociaciji Asociacija marksistiskich studowacych (AMS) blisko. Załoženski datum je 5. meje 1968.

Logo SDAJ
Při demonstraciji dnja 1. meje

Wobsahowy profil wobdźěłać

Organizacija SDAJ zastupuje cyłkowne zajimy młodych dźěłaćerjow a šulerjow. Politiske ćežišćo je politika za dźěłaćersku młodźinu. Dalše temowe kampanje su antikapitalistiske, antifašistiske a antimilitaristiske dźěło.

SDAJ žada sej cyłkownu šulu, klasowu sylnosć wot maks. 20 šulerjow kaž tež wotstronjenje hłowowych censurow.

Organizaciska struktura wobdźěłać

Čłony su mjez 14 a 30 lět stare a wuznawaja so k statuće a k přichodnej papjerje SDAJ (Zukunftspapier der SDAJ) jako programatiski zakład. SDAJ ma přez 600 čłonow.

SDAJ so rozčłonkuje do městnych skupinow, wokrjesnych zwjazkow a krajnych zwjazkow.

Swójske medije wobdźěłać

Nimo zwjazkodalokeho magacina Position (pozicija) je hišće wjele regionalnych nowinow a akcijnych nowinow, tak na přikład Basta! w Berlinje, Aufschrei (wukřik) w Rostocku abo Kontra w Bayerskej.

Wotkazaj wobdźěłaćZ Wikipedije, swobodneje encyklopedije