Dróhowc

wjesna sydlišćowa forma
(ze strony „Pućowc” sposrědkowane)

Dróhowc abo pućowc je wjesna sydlišćowa forma a słuša k rjadowcam. Wona je po srjedźnej Europje daloko rozšěrjena. Při mjeńšich wjeskach z krótšimi pućemi – hasami – rěči so tež wo hasowcu.

Zjednorjeny přikład dróhowca

Porno nawsowcam njezałožichu so statoki a ležownosće kołowokoło nawsy, ale podłu wobchadneho puća. Statoki abo domske nadeńdu so při tym bjezposrědnje při dróze, mjeztym zo rozpřestrěwaja so ležownosće za statokami.

We Łužicy namakamy typiske dróhowcy předewšěm w holi (na přikład Koćina, Nowa Wjes pola Kulowa, Nowe Město/Sprjewja, Wulka Nydej). Po němskej kolonizaciji załožene wsy we Łužiskich horach su dróhowcam podobne, charakterizuja so pak zwjetša jako łanowc (n př. Wjazońca, Kumwałd).

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije