Połćežka woda je woda, w kotrejž w kóždym molekulu jedyn atom wodźika je lochki (z atomowej masu runje tajka kaž 1) a druhi atom wodźika je deuterium (z atomowej masu runje tajka kaž 2).

Dla disociěrowanja molekulow wody połćežka woda kontinuowanje stanje měšenje lochkeje wody a ćežkeje wody a nawopak:

2 HDO → H20 + D20

H20 + D20 → 2 HDO

Mjez tymaj dwěmaj procesomaj stej dynamiska runowaha.

Dokelž w přirodźe kóždy atom wodźika z něhdźe 6000 je deuterium, molekule połćežka woda je 1/3000 ze wšěch molekulow wody.

Hlej težWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije