Pismikowa keklija

serbska deskowa hra

Pismikowa keklija je hra, podobna znatemu Scrabble, z kotrejž móža hrajerjo na zabawne wašnje swój słowoskład w serbskej rěči přepruwować a rozšěrjeć. Zaměr je, z kreatiwnje wutworjenymi słowami telko dypkow kaž móžno docpěć. Wuwił je hru Robert Maćij.

W juliju 2021 wotměchu so prěnje „swětowe mišterstwa“ w Pismikowej kekliji w Budyskej Sundowner-barje. Z prěnim swětowym mištrom sta so Filip Budar z Budyšina.

Wotkaz wobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije