LocMap+ na karće zemje
LocMap+ na karće zemje
LocMap+ na karće zemje
Dokumentacija Dokumentacija

Předłoha LocMap+ je dodaće k předłoze LocMap, kotrež dowoluje, zwobrazować wjacore dypki na karće.

Za postajenje dypkow na karće so předłoha LocMap~ wužiwa. Za parameter marktype so pomocna předłoha {{LocMap/markěrowanje}} wužiwa.

Kedźbu: Dla tuchwilu zasadnych wobmjezowanjow MediaWiki-Softwara za čas wužiwanja předłohow w stronje je ličba zwobrazujomnych dypkow wobmjezowana (něhdźe 50, při wužiću dalšich předłohow w samsnej stronje tež samo mjeńše; hlej de:Vorlage Diskussion:Positionskarte#Grenzen der Positionskarte+).

Wužiwanje

Mapa

{{LocMap+
|mjeno LocMap
|border   = barba wobłuka abo none
|background = Barba pozadka, standard je #f9f9f9
|caption  = wobrazowy podpis
|float   = left, right,center abo none
|width   = šěrokosć karty
|AlternativeMap = Croatia map modern.png (změnja kartu w pozadku. 
           wobłukowe koordinaty buchu wot hłownej karty přijimowane)
|places   = Lisćina předłohow LocMap~, kotrež połoženjow dypkow na karće definuja
}}

Pozicija

{{LocMap~
|label   = Tekst k markěrowanym dypkej
|label_size = wulkosć pisma w procentach
|label_style= Lisćina atributow pisma, hlej deleka
|label_color= Barba za wopisowy tekst
|mark    = mjena dataje za markěrowanski dypk, standard je Red pog.svg
|marktype  = mjeno družiny markěrowanja, standard njeje ničo.
|marksize  = wulkosć markěrowanskeho dypka w piskelach, standard je 8
|position  = left, right, top, bottom abo none – 
       Połoženje popisa nastupajo markěrowanski dypk, standard je right
|wrap    = auto abo manual, standard je auto - łamanje linki labela
       auto:awtomatisce, manual:łamanje so před input wot "<br>" do labeloweho teksta wunuća
|background = barba pozadka za popisanski tekst, standard je transparent
<!-- Koordinaty -->
|lat    = geogr. dołhosć (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za zapadne dołhoty)
      |lat_deg  = 56 | lat_min = | lat_sec = |lat_dir = (zestarjeny)
|long    = geogr. šěrokosć (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za južne šěrokosće)
      |lon_deg  = 16 | lon_min = | lon_sec = |lon_dir =  (zestarjeny)
|type    =<!-- country   za kraje
         state    za druhe statowe wutwory, njesuwerene staty ...
         adm1st   za zwjazkowe kraje, kantony ...
         adm2nd   za krajne wokrjesy, zarjadnistwowe gmejny ...
         city    za města a dźěla městow, sydlišća a sydlišćowe gmejny
         isle    za kupy, skupiny kupow
         airport   za lětanišća, zepěranišća lětarstwa ...
         mountain  za hory, hórki, hórstwa, přesmyki
         waterbody  za wodźizny: rěki, jězory, lodowcy, kanale,
                 wodopady, Geysire ...
         forest   za lěsy (z EN)
         landmark  za zajimawostki, markantne dypki, twary
               a wšo druhe čož so horjeka njehodźa.     -->
|pop    =<!-- ličba wobydlerjow                        -->
|elevation =<!-- wysokosć nad mórskeje hładźiny (hamtska wysokosć regiona region) -->
|dim    =<!-- Objektowy přeměr w metrach                    -->
|region   =<!-- ISO 3166-1/2 kode (wjacore kody z ›/‹ dźělene)          -->
|name    =<!-- mjeno koordinata                         -->
}}

Tekst

{{LocMap~
|Y     = relatiwna wertikalna pozicija w procentach wot wjercha
|X     = relatiwna horicontalna pozicija w procentach wotlěwa
|label   = tekst pódla markěrowanskeho dypka
|label_size = wulkosć pisma w procentach
|label_style= lisćina atributow pisma, hlej deleka
|label_color= barba za popisowy tekst
|position  = left abo right abo top abo bottom abo center abo none
       abo čisło mjez 1 a 12 (wotpowědujo čas na analogiskim cifrowniku)
       Pozicija popisa nastupajo markěrowanskeho dypka,
       standard po połoženju na mapje 2, 4, 8 abo 10
|wrap    = auto abo manual, standard je auto - łamanje linki labela
       auto:awtomatisce, manual:łamanje linki so z inputom wot "<br>" do labeloweho teksta wunuća
|background = barba pozadka za popisowy tekst, standard je transparent
}}

dokładniše informacije su na stronach předłohi LocMap.

Atributy pisma

Atributy pisma ze sćěhowaceje lisćiny so podpěraja. Wjacore tute atributy so móžeja z / dźělene jedyn za druhim pisaju

Podaće Atribut pisma Přikład
Normalne pismo Popis
bold tučny Popis
italic kursiwny Popis
underline podšmórnjeny Popis
letterspacing rozćahowany Popis
wordspacing wotstawk słowow Popis z wotstawkom
smallcaps kapitelki Popis
uppercase wersalne pismo Popis

Hromadu z label_color so podaja sćěhowace poručene kombinacije

Podaće Wužiće Přikład
label_style=bold/uppercase|label_color=#646464 teritorij Francoska
label_style=bold|label_color=#646464 teritorij wotdźěla Bretanja
label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5 wodźizna Atlantiski ocean
label_style=bold/italic/letterspacing|label_color=#704040 hórstwo Alpy

Přikładaj

LocMap+ na karće Němskeje
LocMap+ na karće Němskeje
Sewjerne morjo
DEC
Drježdźany
DEC
Berlin
DEC
München z
manuelnym łamanjom linki
DEC
Köln scyła bjez łamanja
DEC
Hamburg z awtomatiskim łamanjom linki
Tekstowa legenda Komentar
Někotre němske města
{{LocMap+|Němska|width=300|float=center|caption=Někotre němske města|places=
 {{LocMap~|X=13|Y=10|position=center|label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5|label=Sewjerne morjo}}
 {{LocMap~|Němska|lat=51/2|long=13/44|region=DE-SN|position=left|background=#FFFFFF|label=Drježdźany|name=Dresden}}
 {{LocMap~|Němska|lat=52/30|long=13/24|region=DE-BE|position=right|background=#FFFFFF|label=Berlin|name=Berlin|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Němska|lat=48/8|long=11/34|region=DE-BY|position=right|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=München z<br>manuelnym łamanjom linki|name=München}}
 {{LocMap~|Němska|lat=50/57|long=6/58|region=DE-NW|position=top|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=Köln scyła bjez łamanja}}
 {{LocMap~|Němska|lat=53/34|long=10/02|region=DE-HH|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Hamburg z awtomatiskim łamanjom linki|name=Hamburg}}
 {{LocMap~|Y=50|X=50|position=bottom|background=#AAAAAA|label=Tekstowa legenda Komentar}}
}}
LocMap+ na karće Ruskeje
LocMap+ na karće Ruskeje
DMS
Chabarowsk
DMS
Wladiwostok
DMS
Krasnojarsk
DMS
Tomsk
DMS
Nowosibirsk
DMS
Samara
DMS
Moskwa
DMS
St. Petersburg
Někotre ruske města
{{LocMap+|Ruska|width=800|float=center|caption=Někotre ruske města|places=
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=48|lat_min=29|lon_deg=135|lon_min=04|position=left|background=#FFFFFF|label=Chabarowsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=43|lat_min=07|lon_deg=131|lon_min=54|position=right|background=#FFFFFF|label=Wladiwostok}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=56|lat_min=00|lon_deg=92|lon_min=56|position=right|background=#FFFFFF|label=Krasnojarsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=56|lat_min=30|lon_deg=84|lon_min=58|position=left|background=#FFFFFF|label=Tomsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=55|lat_min=02|lon_deg=82|lon_min=55|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Nowosibirsk}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=53|lat_min=11|lon_deg=50|lon_min=07|position=right|background=#FFFFFF|label=Samara}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=55|lat_min=45|lon_deg=37|lon_min=37|position=right|background=#FFFFFF|label=Moskwa|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Ruska|lat_deg=59|lat_min=57|lon_deg=30|lon_min=19|position=right|background=#FFFFFF|label=St. Petersburg}}
}}

Kombinowane mapy

Jeli jedyn dypkow so na mapje njezwobrazuje, da so móžetej dwě mapje jedyn na druhi połožitej. Druha mapa so z pomocu předłohi {{Mapa w róžku}} aranžuje.

LocMap+ na karće Sawdi-Arabskeje
LocMap+ na karće Sawdi-Arabskeje
DEC
Babylon
DEC
Jathrib
DEC
Dedan
DEC
Tayma (Eksil wot Nabonida)
DEC
Edom
Wulka mapa: Sawdi-Arabska
Małka mapa: Irak
{{LocMap+
|Sawdi-Arabska
|caption=<small>'''Wulka mapa: Sawdi-Arabska <br />Małka mapa: Irak'''</small>
|width=250
|float=right
|places=
{{Mapa w róžku
|1=Irak
|mapa=Sawdi-Arabska
|šěrokosć=100
|róžk=
|wujasnjenje=
|species=
|dataja=
|dodawk={{LocMap~
|Irak|lat=32/32/30
|long=44/25/24
|region=IQ
|position=right
|label=Babylon
|name=Babylon
}}
|stil=;
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Jathrib
|lat = 24/30/00
|long = 39/40/25
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Dedan
|lat=26/30/00
|long=37/30/00
|region=SA
|position=left
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label=Tayma (Eksil wot Nabonida)
|lat = 27/38
|long = 38/33
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Sawdi-Arabska
|label='''Edom'''
|lat=30/20/00
|long=35/15/00
|region=SA
|position=right
}}
}}

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije