Funkcija

Tuta předłoha wróći tekst wotpowědneje ID. Wona je k wužiwanju w Předłoha:ŽČ myslena a so nic direktnje wužiwa.

(Njedospołna) lisćina k dispoziciji stejacych parametrow:

<onlyinclude>{{#switch: {{{1|}}}
| BHF   = Bahnhof, Station
| BHFq  = Bahnhof, Station – quer
| KBHFa  = Kopfbahnhof – Streckenanfang
| KBHFe  = Kopfbahnhof – Streckenende
| KBFl  = Spitzkehrbahnhof – links
| KBFr  = Spitzkehrbahnhof – rechts
| SBHF  = S-Bahnhof
| KSBHFa = S-Kopfbahnhof – Streckenanfang
| KSBHFe = S-Kopfbahnhof – Streckenende
| DST   = Bahnhof ohne Personenverkehr<!-– Dienststation, Betriebs- oder Güterbahnhof-->
| KDSTa  = Dienst-/Güterbahnhof – Streckenanfang
| KDSTe  = Dienst-/Güterbahnhof – Streckenende
| HST   = Haltepunkt, Haltestelle
| KHSTa  = Halt… – Streckenanfang
| KHSTe  = Halt… – Streckenende
| SHST  = S-Bahnhalt…
| BST   = Blockstelle, Awanst, Anst, etc.
| TBHFo  = Turmbahnhof – oben
| TBHFu  = Turmbahnhof – unten
| TBHFxo = Turmbahnhof – oben
| TBHFxu = Turmbahnhof – unten
| TSBHFo = Turm-S-Bahnhof – oben
| TSBHFu = Turm-S-Bahnhof – unten
| TSBHFxo = Turm-S-Bahnhof – oben
| TSBHFxu = Turm-S-Bahnhof – unten
| THSTo  = Turmhalt… – oben
| THSTu  = Turmhalt… – unten
| THSTxo = Turmhalt… – oben
| THSTxu = Turmhalt… – unten
| TSHSTo = Turm-S-Bahnhalt… – oben
| TSHSTu = Turm-S-Bahnhalt… – unten
| TSHSTxo = Turm-S-Bahnhalt… – oben
| TSHSTxu = Turm-S-Bahnhalt… – unten
| ABZlf = Abzweig – in Fahrtrichtung: nach links
| ABZrf = Abzweig – in Fahrtrichtung: nach rechts
| ABZlg = Abzweig – in Gegenrichtung: nach links
| ABZrg = Abzweig – in Gegenrichtung: nach rechts
| ABZdf = Abzweig – in Fahrtrichtung: nach links und rechts
| ABZdg = Abzweig – in Gegenrichtung: nach links und rechts
| ABZdrf = Abzweig – in Fahrtrichtung: geradeaus und nach rechts
| ABZdlf = Abzweig – in Fahrtrichtung: geradeaus und nach links
| ABZdrg = Abzweig – in Gegenrichtung: geradeaus und nach rechts
| ABZdlg = Abzweig – in Gegenrichtung: geradeaus und nach links
| ABZdl = Abzweig – von links in alle Fahrtrichtungen
| ABZdr = Abzweig – von rechts in alle Fahrtrichtungen
| ABZgl+l = Gleisdreieck – geradeaus, nach links, von links
| ABZgl+xl = Gleisdreieck – geradeaus, nach links, ex von links
| ABZgxl+l = Gleisdreieck – geradeaus, ex nach links, von links
| ABZgr+r = Gleisdreieck – geradeaus, nach rechts, von rechts
| ABZgr+xr = Gleisdreieck – geradeaus, nach rechts, ex von rechts
| ABZgxr+r = Gleisdreieck – geradeaus, ex nach rechts, von rechts
| ABZqlr = Gleisdreieck – quer, nach links, nach rechts
| ABZqlxr = Gleisdreieck – quer, nach links, ex nach rechts
| ABZqrxl = Gleisdreieck – quer, nach rechts, ex nach links
| ABZq+lr = Gleisdreieck – quer; von links, von rechts
| ABZq+lxr = Gleisdreieck – quer; von links, ex von rechts
| ABZq+rxl = Gleisdreieck – quer; von rechts, ex von links
| KRZ  = Kreuzung
| KRZt = Kreuzung mit Tunnelstrecke
| KRZh = Kreuzung mit Hochstrecke
| KRZo = Planfreie Kreuzung – oben
| KRZu = Planfreie Kreuzung – unten
| STR  = Strecke – geradeaus
| STRq = Strecke – quer
| STRlf = Strecke – in Fahrtrichtung: nach links
| STRrf = Strecke – in Fahrtrichtung: nach rechts
| STRlg = Strecke – in Gegenrichtung: nach links
| STRrg = Strecke – in Gegenrichtung: nach rechts
| STRr+l = Strecken – nach rechts & von links
| STRl+r = Strecken – nach links & von rechts
| ENDEa = Streckenende auf freier Strecke – Anfang
| ENDEe = Streckenende auf freier Strecke – Ende
| KMW  = Kilometer-Wechsel
| ÜST  = A/D: Überleitstelle, CH: Spurwechsel
| BS2l = Verschwenkung nach links
| BS2r = Verschwenkung nach rechts
| BS2+l = Verschwenkung von links
| BS2+r = Verschwenkung von rechts
| BS2lc = Verschwenkung nach links + Ecke
| BS2rc = Verschwenkung nach rechts + Ecke
| BS2+lc = Verschwenkung von links + Ecke
| BS2+rc = Verschwenkung von rechts + Ecke
| BS2c1 = Ecke (1. Quadrant)
| BS2c2 = Ecke (2. Quadrant)
| BS2c3 = Ecke (3. Quadrant)
| BS2c4 = Ecke (4. Quadrant)
| BRÜCKE = Brücke (groß)
| BRÜCKE1 = Brücke (mittel)
| BRÜCKE2 = Brücke (klein)
| SBRÜCKE = Straßenbrücke
| WBRÜCKE = Brücke über Wasserlauf (groß)
| WBRÜCKE1 = Brücke über Wasserlauf (mittel)
| WBRÜCKE2 = Brücke über Wasserlauf (klein)
| WTUNNEL = Tunnel bzw. Unterführung unter Wasserlauf
| TUNNEL1 = Tunnel
| TUNNEL2 = Tunnel – bei mehreren Tunneln in Folge
| TUNNELa = Tunnel – Anfang
| TUNNELe = Tunnel – Ende
| BUE  = Bahnübergang
| GRENZE = Grenze
| tGRENZE = Grenze im Tunnel
| GRENZE+BRÜCKE = Grenze auf Brücke
| GRENZE+WBRÜCKE = Grenze auf Brücke mit Wasserlauf
| TRAJEKT = Fährverbindung
| ÜWol = Strecke nach links – oben
| ÜWor = Strecke nach rechts – oben
| ÜWo+l = Strecke von links – oben
| ÜWo+r = Strecke von rechts – oben
| ÜWul = Strecke nach links – unten
| ÜWur = Strecke nach rechts – unten
| ÜWu+l = Strecke von links – unten
| ÜWu+r = Strecke von rechts – unten
| ÜWtl = Strecke nach links – mit Tunnel
| ÜWtr = Strecke nach rechts – mit Tunnel
| ÜWt+l = Strecke von links – mit Tunnel
| ÜWt+r = Strecke von rechts – mit Tunnel
| UKRZo = Planfreie Kreuzung – oben
| UKRZu = Planfreie Kreuzung – unten
| TurmHST = Turmhaltestelle<!-- alte ID -->
| #default =    
}}</onlyinclude>
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije