Monochazij je kwětnistwo, při kotrymž hłowna wóska zahe rosćenje zastanje. Jedna pódlanska hałuza rosćenje pokročuje, při čimž so tuta pozdźišo zaso wot pódlanskeje hałuzy přewjercholi.

Šema monochazija

Eksistuja rozdźělne warianty.

 • Pódlanske wurostki so transwersalnje staji.
  • Jeli mediany we wotměnje naprawo a nalěwo padnu, da je wijel
  • Jeli mediany přeco do samsneho boka padnu, da je šrubel.
 • Mediany pódlanskich wurostkow padnu do samsneje runiny.
  • Jeli dozady wot hłowneje wóski rostu, tuž w pódlanskim pohledźe we wotměnje naprawo a nalěwo, da je wjechlawka.
  • Jeli doprědka wot hłowneje wóski rostu, tuž w pódlanskim pohledźe do samsneho boka, da je serpik .

Hlej težWobdźěłać

ŽórłaWobdźěłać

 • Seidel/Eisenreich: BLV Bestimmungsbuch Blütenpflanzen, ISBN 3-405-13557-5, strona 272 (němsce)
 • Strasburger, E. et al.: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 15. Auflage, Jena Verlag von Gustav Fischer 1921, stronje 113 a 488
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije