Mnichowske zrěčenje

zrěčenje mjez Němskim mócnarstwom, Zjednoćenym kralestwom, Francoskej a Italskej (1938)

Mnichowske zrěčenje (němsce Münchner Abkommen) bě zrěčenje mjez nacionalsocialistiskej Němskej, Zjednoćenym kralestwom, Francoskej a Italskej, w kotrymž dojednachu so tute wulkomocy na přizamknjenje dotal k Čěskosłowakskej słušaceho a zwjetša wot Němcow wobydleneho Sudetskeho kraja k Němskemu mócnarstwu. Zrěčenje bu w nocy wot 29. na 30. septembra 1938 w Mnichowje podpisane. Při jednanjach njeběchu zastupjerjo potrjecheneje Čěskosłowakskeje přitomni. Wulkomocy chcychu ze zrěčenjom měrliwje rozrisać tak mjenowanu Sudetsku krizu a spokojić Němske mócnarstwo pod Adolfom Hitlerom.

Wotlěwa: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini a italski wonkowny minister Galeazzo Ciano
Propagandowa karta přizamknjenych teritorijow

Na jednanjach wobdźěleni běchu Neville Chamberlain za wulkobritanisku, Édouard Daladier za francosku, Benito Mussolini za italsku a Hitler za němsku stronu.

Jako wotrunanje měještej Zjednoćene kralestwo a Francoska teritorialnu integritu zbytneje Čěskosłowakskeje garantować. Njehladajo na to buchu tute kónčiny (němsce Rest-Tschechei) dnja 15. měrca 1939 – jenož poł lěta po potpisanju Mnichowskeho zrěčenja – wot němskeho wójska wobsadźene.

  Commons: Mnichowske zrěčenje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije