Móst měra

móst přez Sprjewju w Budyšinje

Móst měra je po awtodróhowym mosće druhi najwjetši móst přez Sprjewju w Budyšinje. Kamjentnowobłukowy móst zestaji so ze štyrjoch wobłukow, kiž su wjace hač 20 metrow wysoke. Cyły móst je 181 metrow dołhi. Panorama stareho města wot mosta měra je najsławniši wobraz Budyšina.

Móst měra a rěka Sprjewja

Před wotewrjenjom Budyskeje zapadneje tangenty w decembru 2013 wjedźeštej zwjazkowej dróze 6 a 96 po Mosće měra.

Stawizny wobdźěłać

Stawizniskej zajězdaj do města běštej mostaj na Židowje a pod Lipowej horu. Industrializacije a přiběraceho wobchada dla dyrbješe so nowy móst natwarić. W lěće 1909 bu tutón pod mjenom Krónprincowy móst poswjećeny. Wot toho časa nastawaše zapadnje Sprjewje zapadne předměsto Budyšina.

Na kóncu Druheje swětoweje wójny bu móst dnja 20. apryla 1945 hromadźe ze 16 druhimi mostami rozbuchnjeny. Hižo w lěće 1949 bu jako Móst měra znowa wotewrjeny.

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Móst měra – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.1795914.42107
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije