Dübenska hola

krajina w Sakskej a Saksko-Anhaltskej

Dübenska hola (tež Dźěwinska hola; němsce Dübener Heide) je lěsna krajina mjez Łobjom a Modłeju na wuchodźe Saksko-Anhaltskeje a na sewjeru Sakskeje, při sewjernej kromje Lipšćanskeje nižinoweje wužłobiny.

Typiski lěs w Dübenskej holi

PołoženjeWobdźěłać

Hola mjezuje na zapadźe z Dessauwom, na sewjeru z Łobjowej nižinu (Wittenberg, Pretzsch), na juhowuchodźe z Torhowom a na juhu z Jiłowom a rěku Modłej přez Bad Düben a Bitterfeld. Přez Dübensku holu wjedu železniske čary Hala–Choćebuz, Hala–Berlin, Jiłow–Pretzsch a Torhow–Pretzsch–Wittenberg kaž tež zwjazkowe dróhi B 2 (Wittenberg–Lipsk), B 107 (Dessau–Kamjenica) a B 183 (Bitterfeld–Rukow).

GeologijaWobdźěłać

Krajina Dübenskeje hole nasta jako region kónčnych morenow za čas Solawskeje lodoweje doby a ma tohodla přewažnje pěskojte pódy. Pod pokrywom nadeńdu so łožišća brunicy, kotrež so w tutej kónčinje tež wudobywachu.

WužiwanjeWobdźěłać

Wuchodny dźěl Dübenskeje hole wokoło městačka Bad Düben steji jako park přirody pod škitom. W zapadnym dźělu wokoło Gräfenhainichena a Bitterfelda wudobychu hač do 1990tych lět brunicu z wotewrjenych jamow, čehoždla je so lěsna krajina tam we wulkej měrje zničiła. Z něhdyšich jamow nastachu jězory. Blisko Gräfenhainichena natwarichu Ferropolis, techniski muzej pod hołym njebjom, w kotrymž wotměja so tež festiwale a druhe wulke zarjadowanja.

WotkazyWobdźěłać

  Commons: Dübenska hola – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije