Buk (němsce Buck) je serbske swójbne mjeno, kotrež wot štomoweho mjena buk pochadźa. Mjeno noša slědowace wosoby:

Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije