Arnošt Simon

serbski knihiwjazar a ludowy spisowaćel

Arnošt Simon (němsce Ernst Simon; * 2. apryla 1905 w Zubornicy, † 18. decembra 1974 w Budyšinje) bě serbski knihiwjazar, ludowy spisowaćel a narodny prócowar za čas nacionalsocializma a po wójnje.

Arnošt Simon

Słužeše po šuli najprjedy jako wolacy na knježim dworje a nawukny wot 1919 do 1922 powołanje knihiwjazarja w Niskej. Wot 1923 hač do jeje zawrjenja w lěće 1933 dźěłaše jako knihiwjazar w Smolerjec knihićišćerni w Budyšinje. Za čas nacionalsocializma měješe jako „politisce njespušćomny Serb“ w přizemju stareho Serbskeho domu při Lawskich hrjebjach tobakowy wobchodźik, kotryž słužeše zdobom antifašistiskim Serbam jako tajne zetkawanišćo. Ze zničenjom Serbskeho domu w aprylu 1945 zhubi nimale cyłe swoje wobsydstwo. Po Druhej swětowej wójnje wobdźěleše so Arnošt Simon při nowonatwarju serbskeho towaršnostneho žiwjenja a bě wot 1945 z pokładnikom a kartajnikom Domowiny, 1947 sobuzałožer serbskeje ćišćernje a nakładnistwa a hač do 1963 nawoda Serbskeje kniharnje a antikwar. 1963 poda so inwalidnosće dla na wuměnk.

Arnošt Simon běše wuběrny znajer serbskeho pismowstwa a literatury druhich ludow. Wón zemrě w starobje 69 lět w Budyšinje a bu na tamnišim Mikławšku pochowany.

Wozjewjenja wobdźěłać

  • Zapis serbskeje literatury. Budyšin 1953.
  • Powěsće ze stareho dobreho časa. Budyšin 1983 (zestajił Pawoł Grojlich)

Žórło wobdźěłać

  • Pawoł Grojlich: Simon, Arnošt. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 504
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije