21. lětstotk

lětstotk po Chrystusu

21. lětstotk započa so dnja 1. januara 2001 a traje hač do 31. decembra 2100.

21. lětstotk je dotal charakterizowany wot razantneho wuwića mobilnych technologijow a interneta a přiběraceje tendency k tolerancy towaršnosće napřećo wšelakim mjeńšinam. Kedźbnosć čłowjestwa měri so přiběrajcy na wobswětowe problemy a škit klimy. Přiwšěm pokročuje změna klimy dotal njehaćene dale.

W lěće 2020 wupřestrěwaše so COVID-19-pandemija po cyłym swěće a zawinowaše chutne globalne hospodarske ćeže, inkluziwnje najwjetšeje globalneje recesije wot časa Wulkeje depresije.

Po nadpadźe Ruskeje na Ukrainu w februarje 2022 je so mjezynarodny porjad, kiž by so po kóncu Sowjetskeho zwjazka spočatk 1990tych lět wuwił, do prašenja stajił.

Swětowe wobydlerstwo ležeše spočatk lětstotka pola něhdźe šěsć miliardow, w lěće 2022 překroči hižo hranicu wosom miliardow. Zjednoćene narody liča z tym, zo docpěje w běhu tutoho lětstotka wjeršk pola někak 10,5 do 11 miliardow, prjedy hač ličba zaso woteběra.

  Commons: 21. lětstotk – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije