Jedna wobrazowka (tež monitor) je jedyn nastroj, abo tež dźěl nastroja k zwobraznjenju znamješkow a wobrazow. Tak je wobrazowka jedna pokazka w techniskim zmysle.

Wulkosć wobrazowki so w cólach poda a měri so přeco na diagonalu pokazki. Dalše rozeznawanske kajkosće wobrazowkow su maksimalna wertikalna frekwenca, z korejž so při wšelakich rozdźělenosćow wobrazow (Bildauflösung) wěste wobrazowe wobnowjenske frekwency (Bildwiederholungsfrequenz) wudadźa, swětłosć, kontrast a reakcijski čas. Pola LCD-wobrazowkow su přidatnje hišće ličba pikselow a maksimalny nuhel widźenja (Blickwinkel) wažne kajkosće.

Zwobraznjenske technikiWobdźěłać

Pola wužiwanjaWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije