Wjazońca je pomjenowanje:

  • gmejny Wjazońca (němsce Neukirch/Lausitz) we wokrjesu Budyšin
  • přitoka Łobja w Sakskej, hlej Wjazońca (němsce Wesenitz)
Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije