Tuta strona ma předłohi za chemiske nastawki listować.

PředłohiWobdźěłać

Bjez zhromadneho mjenoweho dźělaWobdźěłać

Předłoha Za čo Komentar
{{Periodowy system}} Wobsahuje małku tabelu periodowyeho systema. Předewšěm so z předłohu {{Infokašćik chemiski element}} na spočatku wužiwa. Trjeba podpředłohu {{Periodowy system/Element}}.
{{Periodowy system elementow}} Wobsahuje tabelu z periodowym systemom elementow Jenož so móže w nastawkach wo periodowym systemje wužiwać, dokelž tabela je jara wulka.
{{Periodowy system wujasnjenje}} Wobsahuje rozjasnjenje za přechodnu předłohu
{{Periodowy system/rozšěrjeny}} To je rozšěrjena warianta periodoweho systema z někotrymi hypotetiskimi elementami. Je warianta předłohi {{Periodowy system}}.

InfokašćikiWobdźěłać

Předłoha Za čo Komentar
{{Infokašćik chemiski element}} Je infokašćik wo wotpowědnym chemiskim elemenće.

Nawigaciske lajstyWobdźěłać

Předłoha Za čo Komentar
{{Nawigaciska lajsta periodowy system}} Wobsahuje periodowy system elementow we wšelakich barbach.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije