Viktor Mihály Orbán (* 31. meje 1963 w Székesfehérváru) je madźarski politikar, předsyda strony Fidesz – Madźarski zwjazk byrgarjow a wot lěta 2010 ministerski prezident Madźarskeje. Do toho bě hižo wot 1998 do 2002 w tutym zastojnstwje. Na mjezynarodnej runinje je wot 2002 z wiceprezidentom Europskeje ludoweje strony.

Viktor Orbán (2015)

Wón studowaše wot 1982 do 1987 prawnistwo na uniwersiće Loránd Eötvös w Budapesće. 1988 bě jedyn ze załožerjow Zwjazka młodych demokratow (Fiatal Demokraták Szövetsége, Fidesz). Po přewróće bě wot 1993 do 2000 a znowa wot 2003 předsyda tuteje strony. Wot 1990 je zapósłanc madźarskeho sejma. Pod jeho wjednistwom sta so Fidesz z wodźacej konserwatiwnej stronu w Madźarskej. Po dobyću Fidesza při wólbach dnja 11. apryla 2010 wuzwoli sejm jeho dnja 29. meje za ministerskeho prezidenta. W lětach 2014 a 2018 bu znowa wuzwoleny.

K Orbánowej retorice słušeja konserwatiwne a nacionalistiske stejišća. W běhu migraciskeje krizy lěta 2015 wótřeše wón swój profil jako pozdatny škitar před islamom, mjez druhim přez natwar namjezneho płota při serbiskej hranicy.

Viktor Orbán je woženjeny a ma pjeć dźěći.

  Commons: Viktor Orbán – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije