United Kingdom Independence Party

United Kingdom Independence Party je prawicarska strona w Zjednoćenym kralestwje, kotrejež politiski cil je wustup Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije. Předsyda je Nigel Farage.

Wona bu w lěće 1993 załožena, ma wokoło 27.000 čłonow a dźewjeć zapósłancow w europskim sejmje.Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije