Trajne zelo je rostlina, kotraž rosće wjace lětow a wjacekróć kćěće a płodźi. Wone su zelišćowe rostliny, kotrež njewodrjewjeja.

Čerwjena wotrožnička je přikład trajneho zela

Jich nadzemske dźěle zwjetša w zymje wotemrěwaja, ale so po přezymowanju podzemskich dźělow (ricomy, dule, korjenje) w nalěće znowa zazelenja.

Žórło wobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije