Pomoc za CAPTCHA

Sydła kaž Wikipedija, kotrež móža so swobodnje wot kóždeho wobdźěłować su často z woporom spamarjow, kotřiž swoje wotkazy awtomatisce we wjele sydłach broja. Tute spam-wotkazy móža so zaso wotstronjeć, wubudźa pak njesnadne mjerzanje. W někotrych padach, wosebje při přidawanju nowych eksternych wotkazow, móže so stać, zo pokazuje tutón wiki wobraz z pisanym abo skomolenym tekstom abo kaza jednory ličenski nadawk wuličeć, kotrehož wuslědk dyrbi so potom do zapodawanskeho kašćika zapisować. Dokelž hodźi so tajki nadawk jenož ćežko z awtomatiskimi srědkami spamarjow spjelnić, móža so tajcy wotdźeržować, druzy wužiwarjo pak móža swoje změny składować. Bohužel móže to k wobćežnosćam za tutych wužiwarjow dowjesć, kotrychž kmanosć widźenja je wobmjezowana abo kotřiž dźěłaja z wobhladowakami kiž su na tekstowe abo rěčne wudawanje wusměrjene. Móžne rozrisanje tutoho problema je přizjewjenje jako wužiwar. Tłóčatko „Wróćo” swojeho wobhladowaka dowjedźe tebje zaso do wobdźěłowanskeho pola.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije