Runjewonline.info

RUNJEWONLINE.info je njewotwisny online-magacin a steji po wuprajenjach iniciatorow syćoweho medija za zjawnu diskusiju bjez taktiskich rozwažowanjow. Chce spěchować swobodnu towaršnostnu wuměnu a tworjenje zjawneho měnjenja. W tutym zmysle skutkuje nowy medij wot 1. měrca 2005. Magacin poskićuje redakciske přinoški wo wšelakich tematiskich wobłukach. Eksterne nastawki su wuraznje witane. Přez móžnosć zapodaća měnjenjow k jednotliwym přinoškam je RUNJEWONLINE.info zdobom podij diskusije.

Eksterne wotkazyWobdźěłać

http://www.runjewonline.info

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije