Połkupa je we wodźiznje ležacy dźěl twjerdźe, kotryž je přewažnje, ale nic dospołnje wot wody wobdaty, tak zo wobsteji přirodny zwisk z twjerdźu. Nasypy abo mosty po tutym nastupanju jako zwisk njepłaća, tak zo wostanje na přikład Sylt kupa, hačrunjež je přez Hindenburgowy nasyp z twjerdźu zwjazany. Namaka-li so połkupa w nutřkokrajnej wodźiznje, rěka wona tež nutřkokrajna połkupa. Po powšitkownej definiciji ma połkupa wjetšu dołhosć hač šěrokosć. Wulkosć porno tomu žanu rólu njehraje.

Połkupa při chorwatskim brjoze Jadranskeho morja

Wosebita, jara wuska forma połkupy je kosa, kotraž so předewšěm při Baltiskim a Čornym morju namaka (n.př. Kurska kosa).

Znate połkupy wobdźěłać

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Połkupy – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije