Penis

splažny organ

Penis (z łaćonšćiny) je wopłodźowanski organ muskich cycakow a tuž tež mužow. Ma formu roły a słuži biologisce přenošowanju symjentneje kapaliny ze symnjentnymi bańkami do žónskeho ćěła kaž tež wumočenju, dokelž je močowa rołka w penisu zdobom podlěšk symjenjowoda, kotryž wjedźe z mudow hač do prostaty. Při splažnym wobchadźe (k zaměrej rozpłodźowanja) zadobywa so erigowany penis do waginy.

Šematiske zwobraznjenje (čłowječich) muskich splažnych organow

Čłowječi penis wobsteji ze zdónka (corpus penis) ze sprosćakami a z žołdźika (glans penis) na kóncu penisa. W přirodnym stawje je žołdźik wobdaty z škitacej předkóžku (praeputium penis). Přerězna dołhosć čłowječeho penisa w erigowanym stawje wučinja mjez 12 a 15 cm.

Wuwićostawiznisce wotpowěduje muski penis žónskemu łoskotakej.

Symboliski penis, tak mjenowany phallus, je w mnohich kulturach wuznamny symbol za płódnosć.

W serbskej wobchadnej rěči je wjele słowow za penis, mjez druhim cympl(k), honačk, pipa, šiška abo čilak.

Wotkaz

  Commons: Čłowječi penis – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije