Předłoha:Předłohowa kategorija

Dokumentacija Dokumentacija

Předłoha:Interwikitmp-grpTuta předłoha so by jewić měła na spočatku kategorijow kotrež wobsahuja strony z předłohami a podkategorije stronow z předłohami. Slědowace parametry, wšě opcionalne, so tež wužiwaja:

typ
Přidawa noticu ke kotrymž typ předłohow kategorija (ale nic nuznje jich podkategorije) je myslene słušeć, na př.
{{Předłohowa kategorija |typ=navbox}}
Tuchwilu, parameter typ móže jedyn z dźewjeć hódnosćow měć a jeho bjezhódnostna hódnosć je notica. Hódnosće su:
ambox · external link · infobox · navbox · stub · conversion · formatting · timeline · userbox
Jeli typ ma druhu hač jednu tutych hódnosćow, normalna zdźělenka "Strony listowane w tutej kategorije su myslene być typ předłohi." so jewi.
tema
Přidawa normalny wopis "Předłohi poćahowace na tema.", hdyž tema je zwjetša wotkaz na hłowny nastawk kotryž so z kategoriju asociěruje (na př. Zjednoćene staty Ameriki za kategorija Předłohi za Zjednoćene Staty Ameriki). Hlej Přikład 1 deleka.
wopis
Wužiwaj tón jeli wjace detalowy wopis je nuzny město (abo, jeli tema so tež wužiwa, zo by slědować) normalny horni wopis. Hlej Přikład 2 deleka.
portal
Přidawa {{portal}}-owy wotkaz naprawo někajkeho tema a/abo wopisowy tekst. Hlej Přikład 3 deleka
pomoc
Wužiwaj tón zo by k dispoziciji stajał wosebite instrukcije radšo hač normalne wujasnjenje kaž kak přidać předłohu ke kategoriji.

Přikłady

Přikład 1

{{Předłohowa kategorija
|typ  = navbox
|tema = [[Zjednoćene staty Ameriki]]
}}


Přikład 2

{{Předłohowa kategorija
|typ  = navbox
|tema = [[China]]
|wopis = <br/><small>Po předłohach poćahowacych specifisce na [[Ludowa republika China|Ludowu Republiku China (PRC)]] abo [[Republika China|Republiku China (ROC, "Taiwan")]], hlej, resp., {{k|Předłohi za Ludowu Republiku China}} a {{k|Předłohi za Republiku China (Taiwan)}}.</small>
}}


Přikład 3

{{Předłohowa kategorija
|wopis = Tu je ''wopis'' bjez předchadneho ''tema'' předstajenja.
|portal = Zjednoćene staty Ameriki
}}


Přikład 4

{{Předłohowa kategorija
|typ = external link
|wopis = '''Předłohi kotrež pomhaja při wutworjenju a formatowanju eksternalnych wotkazow na [[tema]]-daty.'''
}}


Druhe předłohi za spočatk kategorijow


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije