Za nastawki, kotrychž su njerozumliwje formulowane.

Wužiwanje wobdźěłać

Bjez parametra wobdźěłać{{Njerozumliwy}}

Wotrězk abo nastawk atd. wobdźěłać

Jeli jenož wotrězk je njerozumliwy, wužiwaj prošu tutu předłohu do potrjecheneho wotrězka a dodaj słowo wotrězk po slědowacej šemje.


{{Njerozumliwy||Tutón wotrězk}}

Wopodstatnjenje wobdźěłać

Jeli chceš dodać wopodstatnjenje, wužiwaj prošu po slědowacej šemje.


{{Njerozumliwy|wopodstatnjenje}}

Wopodstatnjenje a wotrězk wobdźěłać

Jeli jenož wotrězk je njerozumliwy a chceš dodać wopodstatnjenje, wužiwaj prošu po slědowacej šemje.


{{Njerozumliwy|wopodstatnjenje|Tutón wotrězk}}
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije