Maćijowa wěža na kóncu Hrodowskeje hasy
Maćijowa wěža na kóncu Hrodowskeje hasy

Maćijowa wěža je wrotowa wěža z pózdnjeho 15. lětstotka při sewjerowuchodnym boku Budyskeho hrodu. Po Wołomuckim měrje lěta 1479, po kotrymž přińdźe Łužica pod nadknjejstwo madźarskeho krala Maćija Corvinusa, bu Budyski hród mjez 1483 a 1486 w jeho nadawku přez krajneho bohota w pózdnjogotiskim stilu přetwarjeny. Z tutoho časa pochadźa tež po kralu pomjenowana wěža z reliefom krala.


wjace


Dokumentacija pod tutym tekstom so njepokaza, jeli předłoha bu wužiwana.

Hlej tež Předłoha:Nastawk měsaca/wjace, hdźež so wotkaz z tekstom "wjace" definuje.Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije