Tuta předłoha kombinuje dwě mapje, tak zo na wulkej mapje leži małka mapa w jednym z tych róžkow.

Wona zmóžni sadźić do róžka kompletneje mapy “hornju mapu” (hlej {{Hornja mapa}}) hdźež so hłowna mapa lokalizuje. Mapa w róžku je widźenska pomoc kotraž zmóžni nakłasć hnydom w dalšim wokolinje hłownu mapu.

{{Mapa w róžku
|1=<mapa>
|mapa=<hłowna mapa>
|šěrokosć=
|róžk=
|wujasnjenje=
|species=
|dataja=
|dodawk=
|stil=
}}
 • 1: konwencijowe mjeno mapy w róžku (nužny).
 • mapa: konwencijowe mjeno hłowneje mapy (nuzny).
 • šěrokosć: šěrokosć mapy w róžku (nuzny).
 • róžk: lokalizacija mapy w róžku : ne, nw (abo no), se, sw (abo so) (fakultatiwny, so t.e., normalnje delni lěwy róžk).
 • wujasnjenje : wujasnjenje mapy w róžku (fakultatiwny, normalnje “so zličuje” awtomatisce).
 • species: species alternatiwny wobraz za mapu w róžku, pod tymi definowane w předłoze parametrow za mapu (fakultatiwny, normalnje žadyn species).
 • dataja: zmóžni wužiće dataje za mapu w róžku, kotraž je druha hač ta definowana w předłoze parametrow za mapu, jeli geografiska zaramikowanje je ta samsna (fakultatiwny).
 • dodawk: so móže wužiwać za dodaće wobsaha (dypki) na mapje w róžku (fakultatiwny).
 • stil: stil ramika lokalizacije na mapje w róžku (fakultatiwny, normalnje čerwjeny ramik).
 • Tuta předłoha wužiwa specialnje {{Spočatk zakašćikowanja}}
 • Za definiciju “mapu w róžku” (parameter 1), wužiwanje {{Hornja mapa||hłowna mapa=}} so doručuje ; ale to njeje nuzne.
 • Ramik lokalizacije hłowneje mapy na mapje w róžku so móže być njeperfektny wosebje jeli mapy nimaja praworóžkatu projekciju (hlej posledni přikład).

Přikłady

wobdźěłać
Kode Rezultat
Přikład 1 :
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Afrika|image|relief}}|300px]]
{{Mapa w róžku|Sinusoidowa projekcija|mapa=Afrika|šěrokosć=130|wujasnjenje=Lokalizacija Afriki w sinusoidowej projekciji.}}
{{Kónc mapy}}
Lokalizacija Afriki w sinusoidowej projekciji.
Přikład 2 :
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Bretonska|image}}|150px]]
{{Dypk na mapje|Bretonska|47.64|-3.47|Groix{{!}}Île de Groix|kupa|20|n}}
{{Mapa w róžku|{{Hornja mapa|Bretonska}}|róžk=ne|mapa=Bretonska|šěrokosć=50}}
{{Kónc mapy}}
Přikład 3 :
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Bretonska|image}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Bretonska|47.64|-3.47|Groix{{!}}Île de Groix|kupa|20|n}}
{{Mapa w róžku
|{{Hornja mapa|Bretonska}}|róžk=se|mapa=Bretonska|dodawk={{Dypk na mapje|{{Hornja mapa|Bretonska}}|47.64|-3.47|Groix|test}}|šěrokosć=80
}}
{{Kónc mapy}}
Přikład 4 :
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francoska|image|relief}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Francoska|48.390833|-4.485556|Brest|sydlišćo bjez městneho mjena}}
{{Mapa w róžku|Europa|mapa=Francoska|šěrokosć=120|dodawk={{Dypk na mapje|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|species=relief}}
{{Kónc mapy}}
Brest
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Město dypka so {{LocMap~}} wužiwa
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francoska|image|relief}}|300px]]
<!--{{Dypk na mapje|Francoska|48.390833|-4.485556|Brest|sydlišćo bjez městneho mjena}}-->
{{LocMap~|Francoska|lat=48.390833|long=-4.485556|label=Brest|position=none}}
{{Mapa w róžku|Europa|mapa=Francoska|šěrokosć=120|dodawk={{Dypk na mapje|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|species=relief}}
{{Kónc mapy}}
DEC
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Přikład 5 : wužiće alternatiwneho wobraza
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francoska|image}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Francoska|48.390833|-4.485556|Brest|sydlišćo bjez městneho mjena}}
{{Mapa w róžku|Europa|mapa=Francoska|šěrokosć=120|dodawk={{Dypk na mapje|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|dataja=France in Europe (-rivers -mini map).svg|stil=;}}
{{Kónc mapy}}

Nóžki : wužiwaj stil=; zo potłóčić čerwjeny ramik definowany normalnje.

Brest
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Přikład 6 : wužiće alternatiwneho wobraza
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Francoska|image|relief}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Francoska|48.390833|-4.485556|Brest|sydlišćo bjez městneho mjena}}
{{Mapa w róžku|Europa|mapa=Francoska|šěrokosć=120|dodawk={{Dypk na mapje|Europa|48.390833|-4.485556|Brest|test}}|dataja=France in Europe (relief) (-mini map).svg|stil=;}}
{{Kónc mapy}}

Nóžki : wužiwaj stil=; zo potłóčić čerwjeny ramik definowany normalnje.

Brest
Lokalizacija Francoskeje w Europje
Přikład 7 : wužiće indiwidualneho zaramikowanja (stil=border:1px dotted black za čorny ramik w małkich dypkach)
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Sicilska|image}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Sicilska|37.290595|13.585474|wurywanišćo d'Agrigente|wurywanišćo|no}}
{{Mapa w róžku|{{Hornja mapa|Sicilska}}|mapa=Sicilska|šěrokosć=120|dodawk=
{{Dypk na mapje|{{Hornja mapa|Sicilska}}|37.290595|13.585474|Zone archéologique d'Agrigente|test}}|stil=border:1px dotted black}}
{{Kónc mapy}}
Přikład 8 :
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Iran|image}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Iran|37.7|45.316667|Jězor Urmia|jězor}}
{{Mapa w róžku|Azija|mapa=Iran|šěrokosć=120|dodawk={{Dypk na mapje|Azija|37.7|45.316667|Jězor Urmia|test}}}}
{{Kónc mapy}}

Nóžki : lokalizaciski dypk je won ramika (čerwjenje).

Rozrisanje: wužiće alternatiwneho wobraza
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Iran|image}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Iran|37.7|45.316667|Jězor Urmia|jězor}}
{{Mapa w róžku|Azija|mapa=Iran|šěrokosć=120|dodawk={{Dypk na mapje|Azija|37.7|45.316667|Jězor Urmia|test}}|dataja=Iran in Asia (-mini map -rivers).svg|stil=;}}
{{Kónc mapy}}
Druhe rozrisanje: wužiće předłohi za parametrow za mapu (tu {{LocMap Iran w Aziji}})
{{Spočatk mapy}}<!--
-->[[Dataja:{{LocMap Iran|image}}|300px]]
{{Dypk na mapje|Iran|37.7|45.316667|Jězor Urmia|jězor}}
{{Mapa w róžku|Iran w Aziji|mapa=Iran|šěrokosć=120|dodawk={{Dypk na mapje|Azija|37.7|45.316667|Jězor Urmia|test}}|stil=;}}
{{Kónc mapy}}
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije