Dokumentacija Dokumentacija

Wopis

To je předłoha za wotkazowanje k GESTIS-datowej bance wo maćiznach IFA

Wona so wužiwa w nastawkach wo chemikalijach, wosebite za dopokazowanje wot podaćow wo Gefahrstoffkennzeichnung z pomocu jednotliwych dopokazow

Parametry

  • ZVG: ZVG-čisło je w datowej bance wot IFA GESTIS internje wužiwane čisło.
  • CAS: CAS-čisło (opcionalny)
  • Name: Substancowe mjeno (opcionalny)
  • Datum: Datum poslednjeho wotwołanja datoweje banki

Móžetej so ZVG a CAS runočasnje wužiwać. To je pak nic nuznje trěbne. Datum so ma přeco podawać.

Wužiće

{{GESTIS|ZVG= |CAS= |Name= |Datum= }}

abo znutřka jednotliweho dopokaza

<ref name="GESTIS">{{GESTIS|ZVG= |CAS= |Name= |Datum= }}</ref>

Powšitkowny přikład

{{GESTIS|ZVG=14280|CAS=102-71-6|Datum=15. August 2007}}

přinjese

Eintrag zu CAS-Nr. 102-71-6 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 15. August 2007 (JavaScript erforderlich)

Přikład znitřka jednotliweho dopokaza

Hódnosć<ref name="GESTIS">{{GESTIS|ZVG=14280|CAS=102-71-6|Datum=15. August 2007}}</ref>

přinjese

Hódnosć[1]

  1. Eintrag zu CAS-Nr. 102-71-6 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 15. August 2007 (JavaScript erforderlich)

Dopjelnjenje monobooka

Zo by dopjelnjenje předłohi – inkluziwnje aktualneho datuma – z myšnymy klikom zmóžnić, so móže Monobook dopjelnjenić.

hromadźe z Extra-Editbuttons

Slědowacy žórłowy tekst so dyrbi k tomu w swójskej monobooku dopjelnjić:

// Rozdźěl lokalneho čas k systemowemu časej (wostaji za srjedźnych Europjanow 0)
var timezoneshift = 0;
// aktualny čas wobličeć
var jetzt = new Date();
var jetztfixed = jetzt.getTime();
jetztfixed += (timezoneshift * 3600 * 1000);
jetzt.setTime(jetztfixed);
// fill date variables
var Monate = new Array("", "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember");
var Jahr = jetzt.getYear();
if (Jahr < 999)  Jahr += 1900;
var Monat = jetzt.getMonth() + 1;
var Tag = jetzt.getDate();
// fill WP date variables
var refDatum = jetzt.getDate() + '. ' + Monate[jetzt.getMonth() + 1] + ' ' + Jahr;

// Wjace kneflkow:
myButtons={'BG':['http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Puls_da_aiutare.png','Einzelnachweis BGIA GESTIS',"<ref name=\"GESTIS\">{{GESTIS|ZVG=|CAS=|Name=|Datum=" + refDatum + "}}</ref>",'',''],
'BG2':['http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Button_refs.png','Einzelnachweis BGIA GESTIS wiederholen',"<ref name=\"GESTIS\"/>",'','']};
for (b in myButtons) XEBOrder.push(b);

Při wužiću wot monobook.js-dataje PDDa

Po aktalizaciji na tutu wersiju (abo wyšu) so dyrbja jenož hisće slědowacej dwaj dźělej do monobook-dataje kopěrować:

w (3,"'\\u0026nbsp\\u003B<ref name=\\u0022GESTIS\\u0022>{{GESTIS|ZVG=|CAS=|Name=' + pagetitle + '|Datum=' + refDatum + '}}</ref>','',''",'rBGIA','','Einzelnachweis BGIA');
w (3,"'\\u0026nbsp\\u003B<ref name=\\u0022GESTIS\\u0022/>','',''",'2','','Einzelnachweis BGIA wiederholt');

Je nach Belieben kann man sie z. B. im Trenner „Editierhilfen“ oder „Artikelbausteine“ einfügen. Při staršich wersijach so dyrbja přidatnje tutej wobě lince přidać.


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije