Dokumentacija Dokumentacija
Wužiwanje

Předłohi, kotrež staw nastawka po stopnju dospołnosće pokazuja.


x/4 % wobsah Staw wuwića nastawka
Njeeksistowacy nastawk {{0/4}} {{0%}} njeeksistuje Tekstowy namjet – W stadiju mjez „ideju“ a planowanym stadijom.
Prózdny nastawk abo wobsahuje zjeće kaž zarodk {{1/4}} {{25%}} pródzny abo zarodk Tekst, kotryž so wuwiwa – Tekst mjez „planowanym stadijom“ a dokónčenjom struktury, temu a zakładnym „wobsahom“.
Nastawk wobsahuje zjeće {{2/4}} {{50%}} zjeće Zrawjacy tekst – Tekst, kotryž dźěl požadaneho „wobsaha“ wobsahuje, w kotrymž so kwantitawne a kontekstuelne změny stawaja.
Nastawk wobsahuje zjeće a zarodkowy nastawk {{3/4}} {{75%}} zjeće + zarodkowy nastawk Wuwity tekst – Tekst z krutej strukturu a nimale dospołnym požadanym „wobsahom“, kotryž wšak hišće na stajnje dospołny njeje.
Nastawk wobsahuje zjeće a konsistentny nastawk {{4/4}} {{100%}} zjeće + wobstajny nastawk Wučerpowacy tekst – Tekst, kotryž hodźi so jako kubłansce skutkowaca instanca wobhladać, móže pak hišće stajnje wjele městna za "rosćenje" měć.

Předłohi x/4 dadźa so na spočatku linki wužić.

Předłohi x% dadźa so w nastawku wužić a pokazuja wobrazk naprawo horjeka na stronje.

Hlej tež

  • {{%}} (Předłoha z parametrom)


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije