Mustafa Kemal Atatürk

prěni prezident Turkowskeje

Kemal Atatürk (do 1934 Mustafa Kemal Paša, osmanisce مصطفى كمال پاشا Muṣṭafâ Kemâl Paşa; * 1881 w Sołunje, Osmaniske mócnarstwo, † 10. nowembra 1938 w Istanbulu) bě turkowski oficěr a politikar, załožer po Prěnjej swětowej wójnje z Osmaniskeho mócnarstwa wušłeje Turkowskeje republiki a wot 1923 do 1938 jeje prěni prezident.

Kemal Atatürk a jeho poslednje podpismo jako „K. Atatürk“, kaž wón wot 1934 oficielnje rěkaše Signature of Mustafa Kemal Atatürk.svg

Jeho zasłužby při zakitowanju połkupy Gallipoli přećiwo aliěrowanym zwjazkarjam w lěće 1915 a wot 1921 wotwobaranski bój přećiwo Grjekam w Anatolskej sčinichu z njeho symbolisku figuru turkowskeho narodneho wědomja. Jako mócny politikar, kiž staraše so wo modernizaciju stata po zapadnym přikładźe, wo wotstronjenje sultanata a kalifata a wo daloko sahace towaršnostne reformy, je stworił moderny turkowski stat. Na to złožuje so jeho česćowanje – zdźěla we formje wosoboweho kulta – w Turkowskej hač do dźensnišeho. W lěće 1934 spožči jemu turkowski parlament oficielne mjeno Atatürk („nan Turkow“).

WotkazajWobdźěłać

  Commons: Mustafa Kemal Atatürk – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije