Tuta kategorija wobsahuje nastawki w serbskej Wikipediji, kotrež zwisuja z lětom 1278.

Nastawki wo wosobach, kiž so w lěće 1278 narodźichu, namakaja so we wotpowědnej kategoriji Rodź. 1278; nastawki wo wosobach, kiž 1278 zemrěchu, w kategoriji Zemr. 1278.

Sydlišća, kotrež so w lěće 1278 k prěnjemu razej naspomnichu, namakaja so w kategoriji Prěnje naspomnjenje 1278.


Wjace w němskej Wikipediji: 1278Geboren 1278Gestorben 1278Ersterwähnung 1278Gegründet 1278


 Commons: 1278 – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow

Podkategorije

Tuta kategorija ma jenož slědowacu podkategoriju.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije