Tuta kategorija wobsahuje nastawki w serbskej Wikipediji, kotrež zwisuja z lětom 1156.

Nastawki wo wosobach, kiž so w lěće 1156 narodźichu, namakaja so we wotpowědnej kategoriji Rodź. 1156; nastawki wo wosobach, kiž 1156 zemrěchu, w kategoriji Zemr. 1156.

Sydlišća, kotrež so w lěće 1156 k prěnjemu razej naspomnichu, namakaja so w kategoriji Prěnje naspomnjenje 1156.


Wjace w němskej Wikipediji: 1156Geboren 1156Gestorben 1156Ersterwähnung 1156Gegründet 1156


 Commons: 1156 – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow

Podkategorije

Tuta kategorija ma jenož slědowacu podkategoriju.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije