Drěmotka ma wšelakore woznamy.

Hlej

  • Drěmotki (Euproctis), ród insektow
  • Połch (Glis), alternatiwne serbske mjeno roda hrymzakow
  • Zaspanc, alternatiwne mjeno za lěniweho čłowjeka
Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije