Alois Mrštík

čěski spisowaćel a dramatikar

Alois Mrštík (* 14. oktobra 1861 w Jimramowje; † 24. februara 1925 w Brnje) bě wuznamny zastupnik nowočěskeho realistiskeho romana a dramatikar.

Alois Mrštík

W swojim "Rok na vsi" (Lěto na wsy) rysuje nam žiwy wobraz wjesneho žiwjenja morawskich Słowakow po lětnich počasach. Tež "Bavlnkovy žony a druhe powědańčka", kaž tež skutkowne, woblubjene drama "Maryša", kotrež napisa zhromadnje ze swojim bratrom Wylemom (1863–1912), čerpaju swoju maćiznu ze žiwjenja słowakskeho ludu na wuchodnej Morawje.

ŽórłaWobdźěłać

WotkazWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije