Europeada: Rozdźěl mjez wersijomaj

31.455 bajtow wotstronjenych ,  před 7 měsacami
Strona bu z hinašim tekstom přepisana ''''Europeada''' je europske koparske mišterstwo awtochthonych rěčnych mjeńšinow, kotrež so wot Federalistiska unija europskich narodnych mje…'
(Strona bu z hinašim tekstom přepisana ''''Europeada''' je europske koparske mišterstwo awtochthonych rěčnych mjeńšinow, kotrež so wot Federalistiska unija europskich narodnych mje…')
Značka: Ersetzt
 
'''Europeada''' je europske koparske mišterstwo [[awtochthony]]ch rěčnych mjeńšinow, kotrež so wot [[Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin|Federalistiskeje unije europskich narodnych skupinow]] (FUEN) w zhromadnym dźěle z hosćićelskej mjeńšinu wotpowědneho turněra organizuje. [[Europeada 2008|Prěnja Europeada]] wotmě so před [[Europske koparske mišterstwo 2008|europskim koparskim mišterstwom 2008]] pola [[Retoromanojo|Retoromanow]] w [[Kanton Graubünden|kantonje Graubünden]] w [[Šwicarska|Šwicarskej]], [[Europeada 2012|druha]] w juniju 2012 pola [[Serbja|Serbow]] we [[Łužica|Łužicy]] a [[Europeada 2016|třeća]] wot 18. hač do 25. junija 2016 w [[Južny Tirol|Južnym Tirolu]].
 
Štwórta europeada w [[Korutanska|Korutanskej]] bě poprawom za junij 2020 planowana, bu pak dla krizy wokoło corona-wirusa na 2021 přestorčena.
Třeća Europeada wotměje so wot 18. hač do 25. junija 2016 w [[Južny Tirol|Južnym Tirolu]].
 
==Europeada 2016==
[[Dataja:Serbska muska wubranka Europeada 2016.jpg|mini|Serbska muska wubranka]]
Lokalny zarjadowar třećeje Europeady je Zwjazk sportowych towarstwow Južneho Tirola (VSS). Hrajnišća su stadiony w přewažnje němskich wsach Ahrntal, Mühlwald, Sand in Taufers, Pfalzen, Olang a Niederdorf kaž tež w ladinskimaj wsomaj Al Plan de Mareo/St. Vigil in Enneberg a San Martin de Tor/St. Martin in Thurn.
 
Na Europeadźe wobdźěleja so nimo Južneho Tirola mustwa Ladinow, Krimskich Tatarow, Zapadothrakiskich Turkow, Madźarow z Rumunskeje, mjeńšinow z Estiskeje, Retoromanow, Chorwatow w Serbiskej, Madźarskich cyganow, Słowakow z Madźarskeje, Němcow z Danskeje, [[Serbska wubranka|Łužiskich Serbow]], Korutanskich Słowjencow, Aromunow, Madźarow ze Słowakskeje, Danow z Němskeje, Okcitanow, kupy [[Man]], Němcow z Hornjeje Šleskeje, Sewjernych Frizow, Serbow z Chorwatskeje, Němcow z Madźarskeje, Němcow z Ruskeje a Cimbrow.
 
Prěni raz wotměje so tež žónske wubědźowanje. Žónske mustwa pósćelu Serbja, Južny Tirol, Okcitanojo, Němcy z Ruskeje, Ladinojo a Retoromanojo.
 
===Skupiny===
;Mužojo
 
{| class="wikitable"
|-
! style="width:160px"| skupina A
! style="width:160px"| skupina B
! style="width:160px"| skupina C
! style="width:160px"| skupina D
! style="width:160px"| skupina E
! style="width:160px"| skupina F
|-
| style="background-color:#FFECCE"| Ladinojo
| style="background-color:#FFD2D6"| Mjeńšiny z Estiskeje
| style="background-color:#DFEDFD"| Madźarojo ze Słowakskeje
| style="background-color:#E7FAEC"| Aromunojo
| style="background-color:#D8BFD8"| Ellan Vanin (Kupa Man)
| style="background-color:#FCF5C7"| Južni Serbja z Chorwatskeje
|-
| style="background-color:#FFECCE"| Krimscy Tatarojo
| style="background-color:#FFD2D6"| Retoromanojo
| style="background-color:#DFEDFD"| Němcy z Danskeje
| style="background-color:#E7FAEC"| Słowacy z Madźarskeje
| style="background-color:#D8BFD8"| Němcy z Pólskeje
| style="background-color:#FCF5C7"| Němcy z Madźarskeje
|-
| style="background-color:#FFECCE"| Zapadotrakiscy Turkojo
| style="background-color:#FFD2D6"| Chorwaća ze Serbiskeje
| style="background-color:#DFEDFD"| [[Serbska wubranka|Łužiscy Serbja]]
| style="background-color:#E7FAEC"| Danojo z Němskeje
| style="background-color:#D8BFD8"| Sewjerni Frizojo
| style="background-color:#FCF5C7"| Němcy z Ruskeje
|-
| style="background-color:#FFECCE"| Madźarojo z Rumunskeje
| style="background-color:#FFD2D6"| Madźarscy Cyganjo
| style="background-color:#DFEDFD"| Korutanscy Słowjency
| style="background-color:#E7FAEC"| Okcitanojo
| style="background-color:#D8BFD8"| Južny Tirol
| style="background-color:#FCF5C7"| Cimbrojo
|}
 
[[Dataja:Serbska žónska wubranka Europeada 2016.jpg|mini|Serbska žónska wubranka]]
;Žony
 
{| class="wikitable"
|-
! style="width:160px"| skupina X
! style="width:160px"| skupina Y
|-
| style="background-color:#FFECCE"| [[Serbska wubranka|Serbowki]]
| style="background-color:#DFEDFD"| Ladinjanki
|-
| style="background-color:#FFECCE"| Južnotirolčanki
| style="background-color:#DFEDFD"| Retoromanki
|-
| style="background-color:#FFECCE"| Okcitančanki
| style="background-color:#DFEDFD"| Němki z Ruskeje
|}
<div style="clear:both"></div>
 
=== Hrajny plan ===
==== Předkoło ====
;Skupina A
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 15:00 || St. Martin || '''Ladinojo''' – Madźarojo z Rumunskeje || 2:1
|-
| 19. junija, 17:00 || St. Martin || '''Krimscy Tatarojo''' – Zapadotrakiscy Turkojo || 3:0
|-
| 20. junija, 16:00 || St. Vigil || Krimscy Tatarojo – '''Madźarojo z Rumunskeje''' || 1:6
|-
| 20. junija, 18:00 || St. Vigil || '''Ladinojo''' – Zapadotrakiscy Turkojo || 3:0
|-
| 21. junija, 16:00 || Pfalzen || Zapadotrakiscy Turkojo – '''Madźarojo z Rumunskeje''' || 0:3
|-
| 21. junija, 18:30 || Pfalzen || '''Ladinojo''' – Krimscy Tatarojo || 8:0
|}
 
;Skupina B
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 15:00 || Niederdorf || '''Madźarscy Cyganjo''' – Mjeńšiny z Estiskeje || 4:0
|-
| 19. junija, 17:00 || Niederdorf || '''Chorwaća ze Serbiskeje''' – Retoromanojo || 5:2
|-
| 20. junija, 16:00 || Olang || '''Chorwaća ze Serbiskeje''' – Mjeńšiny z Estiskeje || 10:0
|-
| 20. junija, 18:00 || Olang || Madźarscy Cyganjo – '''Retoromanojo''' || 2:3
|-
| 21. junija, 16:00 || Pfalzen || '''Retoromanojo''' – Mjeńšiny z Estiskeje || 4:0
|-
| 21. junija, 18:30 || Pfalzen || Madźarscy Cyganjo – '''Chorwaća ze Serbiskeje''' || 0:5
|}
 
;Skupina C
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 15:00 || Ahrntal || Korutanscy Słowjency – '''Madźarojo ze Słowakskeje''' || 0:1
|-
| 19. junija, 17:30 || Ahrntal || '''Łužiscy Serbja''' – Němcy z Danskeje || 5:1
|-
| 20. junija, 16:00 || Mühlwald || Łužiscy Serbja – Madźarojo ze Słowakskeje || 2:2
|-
| 20. junija, 18:30 || Mühlwald || '''Korutanscy Słowjency''' – Němcy z Danskeje || 12:0
|-
| 21. junija, 16:00 || Sand in Taufers || Němcy z Danskeje – '''Madźarojo ze Słowakskeje''' || 0:10
|-
| 21. junija, 18:30 || Sand in Taufers || '''Korutanscy Słowjency''' – Łužiscy Serbja || 3:2
|}
 
;Skupina D
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 15:00 || Sand in Taufers || '''Okcitanojo''' – Aromunojo || 4:1
|-
| 19. junija, 17:30 || Sand in Taufers || Danojo z Němskeje – '''Słowacy z Madźarskeje''' || 2:3
|-
| 20. junija, 16:00 || Ahrntal || '''Danojo z Němskeje''' – Aromunojo || 3:0
|-
| 20. junija, 18:30 || Ahrntal || '''Okcitanojo''' – Słowacy z Madźarskeje || 4:1
|-
| 21. junija, 16:00 || Mühlwald || '''Słowacy z Madźarskeje''' – Aromunojo || 8:1
|-
| 21. junija, 18:00 || Mühlwald || Okcitanojo – Danojo z Němskeje || 1:1
|}
 
;Skupina E
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 15:00 || Olang || '''Južny Tirol''' – Kupa Man || 3:0
|-
| 19. junija, 17:00 || Olang || Sewjerni Frizojo – Němcy z Hornjeje Šleskeje || 5:5
|-
| 20. junija, 16:00 || Niederdorf || '''Sewjerni Frizojo''' – Kupa Man || 3:2
|-
| 20. junija, 18:30 || Niederdorf || '''Južny Tirol''' – Němcy z Hornjeje Šleskeje || 3:1
|-
| 21. junija, 16:00 || Olang || Němcy z Hornjeje Šleskeje – '''Kupa Man''' || 0:2
|-
| 21. junija, 18:00 || Olang || '''Južny Tirol''' – Sewjerni Frizojo || 8:2
|}
 
;Skupina F
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 15:00 || Pfalzen || Cimbrojo – '''Serbja z Chorwatskeje''' || 0:8
|-
| 19. junija, 17:30 || Pfalzen || '''Němcy z Ruskeje''' – Němcy z Madźarskeje || 9:0
|-
| 20. junija, 16:00 || St. Martin || Němcy z Ruskeje – Serbja z Chorwatskeje || 0:0
|-
| 20. junija, 18:30 || St. Martin || Cimbrojo – Němcy z Madźarskeje || 2:2
|-
| 21. junija, 16:00 || St. Vigil || Němcy z Madźarskeje – Serbja z Chorwatskeje || 2:2
|-
| 21. junija, 18:00 || St. Vigil || Cimbrojo – '''Němcy z Ruskeje''' || 1:8
|}
 
;Skupina X (žony)
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 11:00 || Mühlwald || '''Okcitančanki''' – Serbowki || 12:1 (7:0)
|-
| 20. junija, 11:00 || Sand in Taufers || '''Južny Tirol''' – Serbowki || 5:0
|-
| 21. junija, 11:00 || Ahrntal || '''Okcitančanki''' – Južny Tirol || 2:1
|}
 
;Skupina Y (žony)
{| class="wikitable"
|-
! dźeń !! městno !! mustwje !! wuslědk
|-
| 19. junija, 11:00 || St. Vigil || '''Němki z Ruskeje''' – Ladinki || 1:0
|-
| 20. junija, 11:00 || Pfalzen || Retoromanki – '''Ladinki''' || 1:2
|-
| 21. junija, 11:00 || St. Martin || '''Němki z Ruskeje''' – Retoromanki || 9:0
|}
 
====Finalne koło====
;Mužojo
{{Round8
<!--Datum-Spielort/Team 1/Tore Team 1/Team 2/Tore Team 2 -->
<!-- štwórćfinale -->
|23. junija – Niederdorf|'''Južny Tirol'''|6|Madźarojo z Rumunskeje|1
|23. junija – Olang|'''Okcitanojo'''|5|Madźarojo ze Słowakskeje|3 p.j.
|23. junija – St. Vigil / Al Plan de Maréo|'''Chorwaća ze Serbiskeje'''|2|Ladinojo|0
|23. junija – St. Martin / San Martin de Tor|Němcy z Ruskeje|3|'''Korutanscy Słowjency'''|6
<!-- połfinale -->
|24. junija – St. Martin / San Martin de Tor|Chorwaća ze Serbiskeje|0|'''Okcitanojo'''|3
|24. junija – St. Martin / San Martin de Tor|'''Južny Tirol'''|2|Korutanscy Słowjency|0
<!-- finale -->
|25. junija – Sand in Taufers|'''Južny Tirol'''|2|Okcitanojo|1
|0}}
 
;Žony
W połfinalu žonow dobychu Južnotirolčanki 1:0 přećiwo Němkam z Ruskeje. Okcitančanki hrajachu 6:1 přećiwo Ladinkam. Ze sylnej serbskej podpěru dobychu potom hosćićelki južnotirolsko-okcitanske finale dnja 24. junija w Olangu z 3:2 (0:2).
 
==Europeada 2012==
Europeada 2012 wotmě so wot 16. do 24. junija 2012 pod škitnistwom ministerskeho prezidenta Sakskeje [[Stanisław Tilich|Stanisława Tilicha]] w Hornjej Łužicy. Wuhotowar běše [[Domowina]], třěšny zwjazk serbskich towarstwow a organizacijow we Łužicy. Wulosowanje skupinow jednotliwych mustwow je so 1. decembra 2011 w [[Zastupnistwo Swobodneho stata Sakska pola Zwjazka|sakskim krajnym zastupnistwje]] w [[Berlin]]je wotměło. W cyłku 20 mustwow trjecheše w pjeć skupinach jedne na druhe. Partnerojo a sponsorojo Europeady 2012 běchu mjez druhimi Swobodny stat Sakska, [[Ministerstwo za nutřkowne naležnosće|Zwjazkowe nutřkowne ministerstwo]] a energijowy koncern [[Vattenfall]]. Medijowy partner běše [[MDR|Srjedźoněmski rozhłós]].
 
Dobyćer druheje Europeady běše znowa mustwo z Južneho Tirola. [[Serbska wubranka]] docpě štwórćfinale.
 
[[Dataja:Karte_Europeada_2012.svg|miniatur|right|Městna wubědźowanja Europeady 2012]]
Městna wubědźowanja druheje Europeady běchu [[Chrósćicy]], [[Njebjelčicy]], [[Njeswačidło]], [[Pančicy-Kukow]], [[Radwor]], [[Ralbicy]] a [[Kulow]]. Finale wotmě so na [[Budyšin|Budyskej]] [[Młynkec łuka|Młynkec łuce]].
 
===Skupiny===
<div style="float:left; margin-right:1em">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina A
|-
| A1
| [[Serbska wubranka|Łužiscy Serbja]]
|-
| A2
| Němska mjeńšina z Pólskeje
|-
| A3
| Korutanscy Słowjency
|-
| A4
| Mjeńšinowa wubranka z Estiskeje
|-
|}
</div>
 
<div style="float:left; margin-right:1em">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina B
|-
| B1
| Roma z Madźarskeje
|-
| B2
| Ruscy Němcy
|-
| B3
| Retoromanojo
|-
| B4
| Słowakska mjeńšina z Madźarskeje
|-
|}
</div>
 
<div style="float:left;">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina C
|-
| C1
| Chorwatska mjeńšina w Serbiskej
|-
| C2
| Zapadotrakiscy Turkojo
|-
| C3
| Ladinojo
|-
| C4
| Sewjerni Frizojo
|-
|}
</div>
 
<div style="float:left">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina D
|-
| D1
| Němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola
|-
| D2
| Madźarscy Němcy
|-
| D3
| Karačajenjo
|-
| D4
| <span style="text-decoration:line-through">Němska mjeńšina z Danskeje</span> (je wotprajiła)
|-
|}
</div>
 
<div style="float:left; margin-right:1em">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina E
|-
| E1
| Danska mjeńšina z Němskeje
|-
| E2
| Cimbrojo
|-
| E3
| Walizičenjo
|-
| E4
| Okcitanojo
|-
|}
</div>
<div style="clear:both"></div>
 
=== Hrajny plan ===
====Předkoło====
 
:{| class="prettytable" width="600"
|+ njedźela, 17. junija 2012
| width="60"|A1 – A2
| 15:00 Njebjelčicy
| width="350"|Łužiscy Serbja – Němska mjeńšina w Pólskej
| width="50" style="text-align:center"| 4:3
|-
| A3 – A4
| 10:30 Njebjelčicy
| Korutanscy Słowjenscy – Mjeńšinowa wubranka z Estiskeje
| style="text-align:center"| 7:0
|-
| B1 – B2
| 10:30 Njeswačidło
| Roma z Madźarskeje – Ruscy Němcy
| style="text-align:center"| 1:1
|-
| B3 – B4
| 15:00 Kulow
| Retoromanojo – Słowakska mjeńšina z Madźarskeje
| style="text-align:center"| 0:2
|-
| C1 – C2
| 10:30 Pančicy-Kukow
| Chorwatska mjeńšina w Serbiskej – Zapadotrakiscy Turkojo
| style="text-align:center"| 6:2
|-
| C3 – C4
| 15:00 Njeswačidło
| Ladinojo – Sewjerni Frizojo
| style="text-align:center"| 2:0
|-
| D1 – D2
| 19:00 Radwor
| Němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola – Madźarscy Němcy
| style="text-align:center"| 8:0
|-
| <span style="text-decoration:line-through">D3 – D4</span>
| <span style="text-decoration:line-through">17:00 Radwor</span>
| <span style="text-decoration:line-through">Karačajenjo – Němska mjeńšina z Danskeje</span> (Němska mjeńšina z Danskeje je wotprajiła)
|
|-
| E1 – E2
| 17:00 Chrósćicy
| Danska mjeńšina z Němskeje – Cimbrojo
| style="text-align:center"| 4:1
|-
| E3 – E4
| 19:00 Chrósćicy
| Walizičenjo – Okcitanojo
| style="text-align:center"| 2:5
|}
 
:{| class="prettytable" width="600"
|+ póndźela, 18. junija 2012
| width="60"|A1 – A3
| 17:00 Ralbicy
| width="350"|Łužiscy Serbja – Korutanscy Słowjency
| width="50" style="text-align:center"| 0:1
|-
| A2 – A4
| 19:00 Ralbicy
| Němska mjeńšina z Pólskeje – Mjeńšinowa wubranka z Estiskeje
| style="text-align:center"| 3:0
|-
| B1 – B3
| 17:00 Njebjelčicy
| Roma z Madźarskeje – Retoromanojo
| style="text-align:center"| 9:0
|-
| B2 – B4
| 19:00 Njebjelčicy
| Ruscy Němcy – Słowakska mjeńšina z Madźarskeje
| style="text-align:center"| 6:1
|-
| C1 – C3
| 17:00 Kulow
| Chorwatska mjeńšina w Serbiskej – Ladinojo
| style="text-align:center"| 6:0
|-
| C2 – C4
| 19:00 Kulow
| Zapadotrakiscy Turkojo – Sewjerni Frizojo
| style="text-align:center"| 2:5
|-
| D1 – D3
| 17:00 Pančicy-Kukow
| Němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola – Karačajenjo
| style="text-align:center"| 3:0
|-
| <span style="text-decoration:line-through">D2 – D4</span>
| <span style="text-decoration:line-through">19:00 Pančicy-Kukow</span>
| <span style="text-decoration:line-through">Madźarscy Němcy – Němska mjeńšina z Danskeje</span> (Němska mjeńšina z Danskeje je wotprajiła)
|
|-
| E1 – E3
| 17:00 Radwor
| Danska mjeńšina z Němskeje – Walizičenjo
| style="text-align:center"| 5:3
|-
| E2 – E4
| 19:00 Radwor
| Cimbrojo – Okcitanojo
| style="text-align:center"| 0:5
|}
 
:{| class="prettytable" width="600"
|+ wutora, 19. junija 2012
| width="60"|A1 – A4
| 17:00 Chrósćicy
| width="350"|Łužiscy Serbja – Mjeńšinowa wubranka z Estiskeje
| width="50" style="text-align:center"| 8:0
|-
| A2 – A3
| 19:00 Chrósćicy
| Němska mjeńšina z Pólskeje – Korutanscy Słowjency
| style="text-align:center"| 1:1
|-
| B1 – B4
| 17:00 Ralbicy
| Roma z Madźarskeje – Słowakska mjeńšina z Madźarskeje
| style="text-align:center"| 3:0
|-
| B2 – B3
| 17:00 Chrósćicy
| Ruscy Němcy – Retoromanojo
| style="text-align:center"| 6:0
|-
| C1 – C4
| 17:00 Pančicy-Kukow
| Chorwatska mjeńšina w Serbiskej – Sewjerni Frizojo
| style="text-align:center"| 5:0
|-
| C2 – C3
| 17:00 Kulow
| Zapadotrakiscy Turkojo – Ladinojo
| style="text-align:center"| 1:1
|-
| <span style="text-decoration:line-through">D1 – D4</span>
| <span style="text-decoration:line-through">19:00 Pančicy-Kukow</span>
| <span style="text-decoration:line-through">Němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola – Němska mjeńšina z Danskeje</span> (Němska mjeńšina z Danskeje je wotprajiła)
|
|-
| D2 – D3
| 19:00 Kulow
| Madźarscy Němcy – Karačajenjo
| style="text-align:center"| 0:2
|-
| E1 – E4
| 17:00 Radwor
| Danska mjeńšina z Němskeje – Okcitanojo
| style="text-align:center"| 0:1
|-
| E2 – E3
| 19:00 Radwor
| Cimbrojo – Walizičenjo
| style="text-align:center"| 3:2
|}
 
==== Kónčne stawy po předkole ====
<div style="float:left; margin-right:1em;">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina A
! width="200"|Mustwo
! width="40"|Wrota
! width="20"|Dypki
! width="20"|Difer.
|-
| '''Korutanscy Słowjency'''
| 9:1
| 7
| +8
|-
| '''Łužiscy Serbja'''
| 12:4
| 6
| +8
|-
| Němska mjeńšina z Pólskeje
| 7:5
| 4
| +2
|-
| Mjeńšinowa wubranka z Estiskeje
| 0:18
| 0
| −18
|}
</div>
 
<div style="float:left;">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina B
! width="200"|Mustwo
! width="40"|Wrota
! width="20"|Dypki
! width="20"|Difer.
|-
| '''Roma z Madźarskeje'''
| 13:1
| 7
| +12
|-
| '''Ruscy Němcy'''
| 13:2
| 7
| +11
|-
| Słowakska mjeńšina z Madźarskeje
| 3:9
| 3
| -6
|-
| Retoromanojo
| 0:17
| 0
| −17
|}
</div>
 
<div style="float:left; margin-right:1em;">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina C
! width="200"|Mustwo
! width="40"|Wrota
! width="20"|Dypki
! width="20"|Difer.
|-
| '''Chorwatska mjeńšina ze Serbiskeje'''
| 17:3
| 9
| +14
|-
| Ladinojo
| 3:7
| 4
| -4
|-
| Sewjerni Frizojo
| 5:9
| 3
| -4
|-
| Zapadotrakiscy Turkojo
| 6:12
| 1
| −6
|}
</div>
 
<div style="float:left;">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina D
! width="200"|Mustwo
! width="40"|Wrota
! width="20"|Dypki
! width="20"|Difer.
|-
| '''Němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola'''
| 11:0
| 6
| +11
|-
| Karačajojo
| 2:3
| 3
| -1
|-
| Madźarscy Němcy
| 0:10
| 0
| -10
|}
</div>
 
<div style="float:left; margin-right:1em;">
:{| class="prettytable" width="350"
|+ Skupina E
! width="200"|Mustwo
! width="40"|Wrota
! width="20"|Dypki
! width="20"|Difer.
|-
| '''Okcitanojo'''
| 11:2
| 9
| +9
|-
| '''Danska mjeńšina z Němskeje'''
| 9:5
| 6
| +4
|-
| Cimbrojo
| 4:11
| 3
| -7
|-
| Walizičenjo
| 2:13
| 0
| −11
|}
</div>
<div style="clear:both"></div>
 
====Finalne koło====
{{Round8
<!--Datum-Spielort/Team 1/Tore Team 1/Team 2/Tore Team 2 -->
<!-- štwórćfinale -->
|21. junija – [[Njebjelčicy]]|Korutanscy Słowjency|5|Danska mjeńšina z Němskeje|0
|21. junija – [[Pančicy-Kukow]]|Roma z Madźarskeje|1|Łužiscy Serbja|0
|21. junija – [[Kulow]]|Chorwatska mjeńšina ze Serbiskeje|3|Ruscy Němcy|1
|21. junija – [[Radwor]]|Němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola|3|Okcitanojo|0
<!-- połfinale -->
|22. junija – [[Ralbicy]]|Korutanscy Słowjency|5|Roma z Madźarskeje|6 p.j.
|22. junija – [[Chrósćicy]]|Chorwatska mjeńšina ze Serbiskeje|0|Němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola|4
<!-- finale -->
|23. junija – [[Budyšin]]|Roma z Madźarskeje|1|Němskorěčna mjeńšina z južneho Tirola|3
|0}}
 
=== Kónc Europeady ===
Nowy a stary europski mišter Europeady je němskorěčna mjeńšina z Južneho Tirola, kotraž doby finalnu hru 3:1 přećiwo Romam z Madźarskeje. W małym finalu − hry wo třeće městno − doby Chorwatska mjeńšina ze Serbiskeje přećiwo Korutanskim Słowjencam 1:0.
 
Bohužel je serbske mustwo tónkróć w štwórćfinalu wupadnyło. Ale nadźija wostawa, zo změja za přichodnu Europeadu 2016 wjace wuspěcha.
 
=== Serbske narodne mustwo ===
Za serbske narodne mustwo (wubranku) hrajachu pola druheje Europeady:
Křesćan Bejmak, Jeremias Bětka, Bosćij Böhm, Bosćij Cyž, Tadej Cyž, Pětr Domaška, Florian Dórnik, Christoph Dubaw, Christoph Gloxyn, Bjarnat Korch, Denny Kral, Tobias Kubaš, Robert Lehnert, Willi Paška, Feliks Rehor, Daniel Ričl, Stanij Smoła, Robert Statnik, Frank Šewc, Antonius Škoda, Tobias Škoda, Dirk Šołta a Paul Zimmermann. Trenar běše znowa Frank Ričl.
 
==Europeada 2008==
Prěnja Europeada w lěće 2008 nasta z wubědźowanja marketingoweho předewzaća [[Schweizer Tourismus-Verband#Schweiz Tourismus|Schweiz Tourismus]] (ST), kotrež Sedrun Disentis Tourismus (SDT) a Internationale Cultur Forum Disentis (ICF) z ideju europskeho mišterstwa rěčnych mjeńšinow dobyštej. Potom stej so tež retoromaniska kulturna organizacija [[Lia Rumantscha]] (LR) kaž tež třěšny zwjazk europskich mjeńšinow FUEN na projekće wobdźěliłoj.
 
=== Organizacija ===
Cil zarjadowanja je był, na rěčne mjeńšiny w Europje skedźbnić a jim móžnosć k [[Zwjazanje do syće|zwjazanju do syće]] poskićić. Nimo toho měła so [[Surselva]], w Graubündskej wysočinje, turistisce prezentować. Zarjadowanje steješe pod patronatom Graubündenskeho knježerstwa, wona
je so wot prominentow ze sporta a z politiki kaž tež wot něhdyšeho zwjazkoweho rady [[Adolf Ogi]] a wot [[Ralph Zloczower|Ralpha Zloczowera]], prezidenta [[Šwicarski koparski zwjazk|Šwicarskeho koparskeho zwjazka]] podpěrała. Budget za europske mišterstwo rěčnych mjeńšinow
bě 230.000 frankow.
 
Hry su so po FIFA-prawidłach wunjesli, ale hrajny plan bě porno UEFA-wubědźowanju wjele wuši – mustwa dyrbjachu hač k šěsć hram wob tydźeń absolwować. Dopušćeni běchu nimo mužow tež A- a B-juniorojo a žony.
 
Wubědźowanske městna bě sydom sydlišćow we wobwodźe Surselva ([[Sedrun]], [[Disentis/Mustér]], [[Trun GR|Trun]], [[Breil/Brigels|Danis-Tavanasa]], [[Ilanz]], [[Schluein]], [[Laax]] a
[[Vella GR|Vella]]), nimo toho [[Trin]] a [[Domat/Ems]] we wobwodźe [[Imboden (wobwod)|Imboden]] kaž tež [[Chur]] we wobwodźe [[Plessur (wobwod)|Plessur]]. We wobłukowym programje wotmě nimo toho dnjowe zarjadowanje z hudźbu a folkloru, kotrež ma kulturelnej wuměnje narodow słužić.
 
Jědnaćehłowaty crew [[Šwicarska armeja|šwicarskeje armeje]] organizowaše wšě transportowe słužby mjez hrajnymi městnami.
 
=== Hrajny plan ===
==== Předkoło ====
 
Skupiny su so 13. februara 2008 w Zürichiskim hotelu w přitomnosći prezidenta [[Stawowy rada|stawoweho rady]] [[Christoffel Brändli]] wulosowali.
 
Prěnjotnje bě pjeć předkołowych skupinow předwidźane, kotrychž prěnje mustwa a tež tři najlěpše druhe mustwa měli do štwórćfinala zaćahnyć. Přez cofnjenje Słowjencow z Italskeje, [[Łemkojo (ludowy kmjen)|Łemkow]] a Aromunow z Makedonskeje (Aromunojo njedóstachu [[Šengenske dojednanje|Šengenske]] wizumy sčasom) su skupinje B a C k skupinje B/C zjednoćili. W tutej specialnej skupinje B/C bě 5 mustwow. Dokelž wšak časoweho plana dla jenož 3 hry na mustwo běchu
móžno, je so wulosowało, štó měł přećiwo komu hrać. Při jenakej ličbje dypkow njerozsudźi potom w tutej specialnej skupinje wrotowy poměr abo direktny duel, ale hódnoćenje fairplay (ličba čerwjene/žołte karty). Z nětko štyrjoch skupinow su prěnje a druhe skupinow do štwórćfinala
zaćahnyli.
 
===== Skupina A =====
* Za [[Waliziska|Walizičanow]] wobdźěli so klub Clwb Cymric, při kotrymž bjez wuwzaća [[Walizišćina|walizisce]] rěčacy koparjo hraja.
* Po ludličenju z lěta 2002 ma [[němska mjeńšina w Pólskej]] něhdźe 150.000 ludźi, němske wulkopósłanstwo we Waršawje wšak wuchadźa wot něhdźe 300.000 ludźi, kotřiž su předewšěm we wojewódstwomaj [[Wojewódstwo Opole|Opole]] a [[Wojewódstwo Šleska|Šleska]] žiwi. Wot lěta 1991 so zajimy Němcow w Pólskej přez Zwjazk němskich socialno-kulturelnych towarstwow zastupuja.
* [[Retoromanojo]] su w [[Kanton Graubünden|kantonje Graubünden]] w Šwicarskej žiwi. W cyłku so [[retoromanšćina]] resp. Graubündenska romanšćina hišće wot něhdźe 60.000 wobydlerjow rěči.
* Něhdy bě nimale jedyn milion Němcow w Madźarskej žiwy, wjele z nich bu po Druhej swětowej wójnje do Němskeje abo Sowjetskeho zwjazka zawlečene. Dźensa je jenož hišće na wšě 70.000 [[Němcy w Madźarskej]].
 
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"|Retoromanojo – Němcy w Madźarskej
| width="50"|5:1
|-
| Walizičenjo – Němcy w Pólskej
| 0:2
|-
| Walizičenjo – Retoromanojo
| 0:4
|-
| Němcy w Pólskej – Němcy w Madźarskej
| 4:0
|-
| Walizičenjo – Němcy w Madźarskej
| 3:3
|-
| Němcy w Pólskej – Retoromanojo
| 3:1
|}
 
:{| class="prettytable" width="350"
! width="200"|Mustwo
! width="20"|Dypki
! width="40"|Wrota
! width="20"|Difer.
|-
| '''Němcy w Pólskej'''
| 9
| 9:1
| +8
|-
| '''Retoromanojo'''
| 6
| 10:4
| +6
|-
| Walizičenjo
| 1
| 3:9
| −6
|-
| Němcy w Madźarskej
| 1
| 4:12
| −8
|}
 
===== Skupina B/C =====
* W [[Katalanska|Katalanskej]], kotraž ma 7,5 milionow wobydlerjow je [[Katalanšćina|katalanšćina]] před španišćinu hamtska rěč a spěchuje so na šulach a uniwersitach, w cyłku so pjeć milionow ludźi katalanšćinu jako maćeršćinu rěči (mjez druhim hišće w [[Valencia (region)|regionje Valencia]] a na [[Baleary|Balearach]]). Mustwo [[Katalanojo|Katalanow]] pochadźa z [[Girona|Girony]].
* Za [[Danska mjeńšina w Němskej|dansku mjeńšinu w Němskej]] z južneje Schleswigskeje, kotraž z něhdźe 50.000 ludźi wobsteji, je so wubranka [[Danske młodostne organizacije w južnej Schleswigskej|Danskich młodostnych organizacijow w južnej Schleswigskej (SdU)]] wobdźěliła.
* W Rumunskej je dźensa po podaćach knježerstwa 26.500 [[Aromunojo|Aromunow]] žiwe, mjez druhim w regionach [[Wokrjes Constanța|Constanța]], [[Wokrjes Tulcea|Tulcea]] a [[Wokrjes Călărași|Călărași]]. Aromunske mustwo wobsteji z hrajerjow rozdźělnych starobnych skupinow a ma tak dynamiku aromunskeho naroda reprezentować. Dočasne wupadnjenje mustwa, kotrež bě něhdyši hrajer swětoweje klasy [[Gheorghe Hagi]] financielnje podpěrał, je zludanje za mustwo było.
* Něhdźe 200.000 [[Karačajenjo|Karačajanow]] je w Ruskej w regionje [[Karačajsko-Čerkeska|Karačajsko-Čerkeskej]] žiwe. Pola Europady je jich mustwo „Elbrusoid“ zastupowało.
* Mustwo z [[Južny Tirol|južneho Tirola]] wobsteji wulki dźěl z hrajerjow towarstwow wyšeje ligi Obermais, St. Pauls, St. Georgen a Stegen (Eccelenza, 6. italska liga) a zesylnja so přez třoch profijow ze serije Serie C2 (4. italska liga). W južnym Tirolu je turněr wulku zahoritosć wuwabił, politikarjo rěča hižo wo móžnym přewjedźenju w južnym Tirolu za štyri lěta. W južnotirolskim mustwje hrajachu němskorěčni kaž tež [[Ladinojo|ladinskorěčni]] hrajerjo.
 
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"|Južni Tirolčenjo – Aromunojo w Rumunskej
| width="50"|3:0
|-
| Danojo w Němskej – Katalanojo
| 15:1
|-
| Danojo w Němskej – Južni Tirolčenjo
| 0:3
|-
| Aromunojo w Rumunskej – Karačajenjo
| 6:1
|-
| Katalanojo – Aromunojo w Rumunskej
| 0:19
|-
| Karačajenjo – Južni Tirolčenjo
| 1:7
|-
| Danojo w Němskej – Karačajenjo
| 6:1
|-
| Katalanojo – Retoromanojo <small><sup>1</sup></small>
| 0:5
|}
 
:{| class="prettytable" width="350"
! width="200"|Mustwo
! width="20"|Dypki
! width="40"|Wrota
! width="20"|Difer.
|-
| '''Južni Tirolčenjo'''
| 9
| 13:1
| +12
|-
| '''Danojo w Němskej''' <small><sup>2</sup></small>
| 6
| 21:5
| +16
|-
| Aromunojo w Rumunskej
| 6
| 25:4
| +21
|-
| Karačajenjo
| 0
| 3:19
| −16
|-
| Katalanojo
| 0
| 1:39
| −38
|}
 
<small><sup>1</sup> Zo bychu tež Katalanojo tři hry na swojim konće měli, dyrbjachu Retoromanojo ze skupiny A jako třeći přećiwnik zaskočić. Za Retoromanow njeje so tuta hra pohódnoćiła.</small><br />
<small><sup>2</sup> Danojo dóstachu bonus Fairplay a ranžěrowachu tohodla před Aromunami.</small>
 
===== Skupina D =====
* [[Chorwaća|Chorwatska mjeńšina]] je w regionje [[Wojwodina]] připóznata narodna mjeńšina a wobsteji z něhdźe 74.000 ludźi.
* Za [[Němska mjeńšina w Danskej|němsku mjeńšinu]] w [[Sewjerna Schleswigska|Sewjernej Schleswigskej]] hraješe wubranka Němskeho młodostneho zwjazka za Sewjernu Schleswigsku.
* Mustwo ze Schleswigsko-Holsteinskeje pochadźacych 50.000 [[Sewjerni Frizojo|Sewjernych Frizow]] je so wot [[Friisk Foriining]] stajiło. Woni nastupichu jako jeničke wobdźělace so mustwo z lutym žónskim mustwom.
* Prěnjotnje z Indiskeje pochadźacy [[Roma]] tworja w Madźarskej z 400.000 do 600.000 ludźi najwjetšu mjeńšinu kraja.
 
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"|Němcy w Danskej – Sewjerni Frizojo
| width="50"|19:4
|-
| Chorwaća w Serbiskej – Roma w Madźarskej
| 0:2
|-
| Chorwaća w Serbiskej – Němcy w Danskej
| 12:1
|-
| Roma w Madźarskej – Sewjerni Frizojo
| 46:1
|-
| Chorwaća w Serbiskej – Sewjerni Frizojo
| 21:2
|-
| Roma w Madźarskej – Němcy w Danskej
| 3:0
|}
 
:{| class="prettytable" width="350"
! width="200"|Mustwo
! width="20"|Dypki
! width="40"|Wrota
! width="20"|Difer.
|-
| '''Roma w Madźarskej'''
| 9
| 51:1
| +50
|-
| '''Chorwaća w Serbiskej'''
| 6
| 33:5
| +28
|-
| Němcy w Danskej
| 3
| 20:19
| +1
|-
| Sewjerni Frizojo
| 0
| 7:86
| −79
|}
 
===== Skupina E =====
* Z něhdźe 1000 rěčnikami su [[Cimbrojo]] z Italskeje najmjeńša wobdźělacych so mjeńšinow – wšitcy hrajerjo pochadźeja z gmejny [[Lusern]] w [[Trentino|Trentinje]], kotraž w lěće 2006 303 wobydlerjow měješe.
* [[Okcitanska]] (južna [[Okcitanšćina|okcitansce]] rěčaca třećina Francoskeje) wšak ma samo swójske [[Okcitaniske koparske narodne mustwo|narodne mustwo]], kotrež wšak čłon UEFA abo FIFA njeje a móže so tohodla jenož na přećelskich hrach wobdźělić. W cyłku absolwowaše mustwo dotal sydom hrow, mjez nimi jedna za [[Viva World Cup]] 2006, hdźež wono wšak pozdźišemu dobyćerjej [[Koparska wubranka Lapskeje|Sápmi (Lappland)]] 0:7 podleži. Najwyše dobyće móžeše septembra 2005 z 15:0 přećiwo [[Čečenska koparska wubranka|Čečenskej]] docpěć.
* Něhdźe 60.000 [[Serbja|Serbow]] z [[Łužica|Łužicy]] je w Němskej připóznata [[narodna mjeńšina]] a podpěruja so wot [[Załožba za serbski lud|Załožby za serbski lud]] zwjazka a zwjazkoweju krajow [[Braniborska]] a [[Sakska]]. Za Serbow nastupichu předewšěm młodźi hrajerjo pod 20 lět.
* Jenož něhdźe 7000 Chorwatow je dźensa na zapad wot Rumunskeje we [[Wokrjes Caraș-Severin|wokrjesu Caraș-Severin]] žiwe.
 
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"|Okcitanojo – Cimbrojo
| width="50"|2:1
|-
| Łužiscy Serbja – Chorwaća w Rumunskej
| 4:1
|-
| Okcitanojo – łužiscy Serbja
| 1:2
|-
| Cimbrojo – Chorwaća w Rumunskej
| 0:0
|-
| Okcitanojo – Chorwaća w Rumunskej
| 5:0
|-
| Cimbrojo – Łužiscy Serbja
| 0:0
|}
 
:{| class="prettytable" width="350"
! width="200"|Mustwo
! width="20"|Dypki
! width="40"|Wrota
! width="20"|Difer.
|-
| '''Łužiscy Serbja'''
| 7
| 6:2
| +4
|-
| '''Okcitanojo'''
| 6
| 8:3
| +5
|-
| Cimbrojo
| 2
| 1:2
| −1
|-
| Chorwaća w Rumunskej
| 1
| 1:9
| −8
|}
 
==== Štwórćfinale ====
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"| Němcy w Pólskej – '''Chorwaća w Serbiskej'''
| width="50"| 0:2
|-
| '''Roma w Madźarskej''' – Retoromanojo
| 5:1
|-
| Łužiscy Serbja – '''Danojo w Němskej'''
| 1:3
|-
| '''Južni Tirolčenjo''' – Okcitanojo
| 2:0
|}
 
==== Połfinale ====
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"| [[Dataja:Flag of the Croat minority in Serbia and Montenegro.svg|22x20px|Chorwaća w Serbiskej]] '''Chorwaća w Serbiskej''' – [[Dataja:Flag of Denmark.svg|22x20px|Danska]] Danojo w Němskej
| width="50"| 5:1
|-
| [[Dataja:Roma flag.svg|22x20px|Roma]] Roma w Madźarskej – [[Dataja:Flag of South Tyrol.png|22x20px|Južny Tirol]] '''Južni Tirolčenjo'''
| 0:4
|}
 
==== Hra wo městno 3 ====
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"| [[Dataja:Flag of Denmark.svg|22x20px|Danska]] Danojo w Němskej – [[Dataja:Roma flag.svg|22x20px|Roma]] '''Roma w Madźarskej'''
| width="50"|0:9
|}
 
==== Finale ====
:{| class="prettytable" width="450"
| width="350"| [[Dataja:Flag of the Croat minority in Serbia and Montenegro.svg|22x20px|Chorwaća w Serbiskej]] Chorwaća w Serbiskej – [[Dataja:Flag of South Tyrol.png|22x20px|Južny Tirol]] '''Južni Tirolčenjo'''
| width="50"|0:1
|}
 
=== Reakcije ===
Dohromady je přez 5000 přihladowarjow při zdźěla jara špatnym wjedrje jednotliwe hry sćěhowało. Hačrunjež tut ličba pod wočakowanjemi zarjadowarjow wósta, je so tute europske mišterstwo jako wulki wuspěch pohódnoćiło. Dokelž je so ideja europskeho mišterstwa rěčnych mjeńšinow pozitiwnje přijała a šěroki medialny wothłós we wjele krajach namakała, ma tajke europske mišterstwo krute zarjadowanje być.
 
== Eksterne wotkazy ==
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije