Gleb Zajarski

Beigetreten 2. januara 2020
žane zjeće
|WužiwarskiKraj|kraj=Šwicarska|městno=Avenches|mjeno=Gleb
}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<br />
{| class="wikitable"
|+'''[[Rjana Łužica]] (narodna hymna [[Serbja|Serbow]])'''
![[Kyriliski alfabet]]
![[Łaćonski alfabet]]
|-
|Ряна Лужіца,
справна, пр̌ећељна,
 
моїх сербскіх во̂тцов крај,
 
моїх збо̂жних сонов рај,
 
святе су ми твоје гона!
 
Часо пр̌іходни,
 
закћєј радостни!
 
Ов, зо биху з твојего
 
кліна вушли мужоё,
 
хо̂дні вєчног вопомнјећа!
|Rjana Łužica,
sprawna, přećelna,
 
mojich serbskich wótcow kraj,
 
mojich zbóžnych sonow raj,
 
swjate su mi twoje hona!
 
Časo přichodny,
 
zakćěj radostny!
 
Ow, zo bychu z twojeho
 
klina wušli mužojo,
 
hódni wěčnoh wopomnjeća!
|}
32

změnow

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije