Biblija: Rozdźěl mjez wersijomaj

2.922 bajtow přidatych ,  před 4 lětami
žane zjeće
dodawk
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Rjadka 1:
[[Dataja:Gutenberg Bible.jpg|miniatur|[[Johannes Gutenberg|Gutenbergowa]] Biblija]]
'''Biblija''' (z [[grjekšćina|grjek.]] τὰ βιβλíα ''ta biblia'' knihi ) je kompleks knihow, kotryž ma [[křesćanstwo]] za swjate a přez [[Bóh|Boha]] [[inspiracija|inspirowane]]. Biblija mjenuje so wot přiwisnikow křesćanskeje nabožiny tež ''Swjate pismo'', dalše wopisowanja su tež ''Słowo Bože'' abo ''Kniha knihow''.
 
Prěni dźěl biblije twori [[Stary zakoń]], kotryž wobsahuje židowski kompleks swjatych knihow (''[[Tanach]]''), kotryž su křesćenjo z židowstwa přewzali. Stary zakoń je w originalu z wulkeho dźěla [[hebrejšćina|hebrejsce]] spisany, dźěle pak předleža tež [[aramejšćina|aramejsce]] a grjeksce.
Rjadka 8:
Prěnju dospołnu serbsku bibliju wudawachu [[Jan Běmar]], [[Jan Langa]], [[Jan Wawer]] a [[Matej Jokuš]] w lěće 1728.
 
=== BiblijaRozrjadowanje online ===
Biblija wobsteji ze wšelakich knihow a kapitlow.
* [http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/ Bible kralická a NBK čěsce]
 
=== Stary zakoń ===
* [http://www.nbk.cz/jenož NBK čěsce]
* Stawizniske knihi
** Kniha Genezis ''(Gen)''
** Kniha Eksodus ''(Eks)''
** Kniha Lewitikus ''(Lew)''
** Kniha Numeri ''(Num)''
** Kniha Deuteronomium ''(Dtn)''
** Kniha Jozua ''(Joz)''
** Kniha sudnikow ''(Sud)''
** Kniha Rut ''(Rut)''
** 1. kniha Samuel ''(1 Sam)''
** 2. kniha Samuel ''(2 Sam)''
** 1. kniha kralow ''(1 Kral)''
** 2. kniha kralow ''(2 Kral)''
** 1. kniha chroniki ''(1 Chr)''
** 2. kniha chroniki ''(2 Chr)''
** Kniha Esra ''(Esra)''
** Kniha Nehemia ''(Neh)''
** Kniha Tobit ''(Tob)''
** Kniha Judit ''(Jdt)''
** Kniha Ester ''(Est)''
** 1. kniha Makkabejow ''(1 Makk)''
** 2. kniha Makkabejow ''(2 Makk)''
* Powučne knihi
** Kniha Ijob ''(Ijob)''
** Psalmy ''(Ps)''
** Kniha přisłowow ''(Př)''
** Kniha Kohelet ''(Koh)''
** Pěseń pěsnjow ''(Pp)''
** Kniha mudrosće ''(Mudr)''
** Kniha Jězus Sirach ''(Sir)''
* Profetiske knihi
** Kniha Jezaja ''(Jez)''
** Kniha Jeremia ''(Jer)''
** Kniha žałosćenjow ''(Žał)''
** Kniha Baruch ''(Bar)''
** Kniha Ecechiel ''(Ec)''
** Kniha Daniel ''(Dan)''
** Kniha Hozea ''(Hoz)''
** Kniha Joel ''(Joel)''
** Kniha Amos ''(Am)''
** Kniha Obadja ''(Obd)''
** Kniha Jona ''(Jona)''
** Kniha Micha ''(Mich)''
** Kniha Nahum ''(Nah)''
** Kniha Habakuk ''(Hab)''
** Kniha Cefanja ''(Cef)''
** Kniha Haggai ''(Hag)''
** Kniha Sacharja ''(Sach)''
** Kniha Maleachi ''(Mal)''
 
=== Nowy zakoń ===
* [http://www.bibelserver.de Bibelserver.de] Přełožki we wjacorych rěčach
* Ewangelije
** Ewangelij po Mateju ''(Mt)''
** Ewangelij po Marku ''(Mk)''
** Ewangelij po Lukašu ''(Lk)''
** Ewangelij po Janu ''(Jan)''
 
** Japoštołske skutki ''(Japsk)''
 
* Listy swjateho Pawoła
** List swjateho japoštoła Pawoła Romjanam ''(Rom)''
** 1. list swjateho japoštoła Pawoła Korinćanam ''(1 Kor)''
** 2. list swjateho japoštoła Pawoła Korinćanam ''(2 Kor)''
** List swjateho japoštoła Pawoła Galatam ''(Gal)''
** List swjateho japoštoła Pawoła Efezanam ''(Ef)''
** List swjateho japoštoła Pawoła Filipjanam ''(Fil)''
** List swjateho japoštoła Pawoła Kolosanam ''(Kol)''
** 1. list swjateho japoštoła Pawoła Tesaloničanam ''(1 Tes)''
** 2. list swjateho japoštoła Pawoła Tesaloničanam ''(2 Tes)''
** 1. list swjateho japoštoła Pawoła Timotejej ''(1 Tim)''
** 2. list swjateho japoštoła Pawoła Timotejej ''(2 Tim)''
** List swjateho japoštoła Pawoła Titusej ''(Tit)''
** List swjateho japoštoła Pawoła Filemonej ''(Flm)''
** List Hebrejam ''(Hebr)''
 
* Katolske listy
** List swjateho japoštoła Jakuba ''(Jak)''
** 1. list swjateho japoštoła Pětra ''(1 Pětr)''
** 2. list swjateho japoštoła Pětra ''(2 Pětr)''
** 1. list swjateho japoštoła Jana ''(1 Jan)''
** 2. list swjateho japoštoła Jana ''(2 Jan)''
** 3. list swjateho japoštoła Jana ''(3 Jan)''
** List swjateho japoštoła Judy ''(Jud)''
 
** Zjewjenje swjatemu Janej ''(Zjew)''
 
== Literatura ==
* ''Swjate pismo stareho a noweho zakonja.'' Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2006.
 
== Wotkazy ==
* [https://swjate-pismo.de/home/ Serbskorěčna webstrona] wo Swjatym pismje
* [http://www.bibelserver.de Bibelserver.de] Přełožki we wjacorych rěčach
* [http://www.posol.de/serbsce/stawizny_serbskeje_biblije KatolskiPosol.de] Stawizny biblije w serbskej rěči
 
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije