Serbski kulturny leksikon: Rozdźěl mjez wersijomaj

S
žane zjeće
S
Leksikon zaběra so na mjezydisciplinarne wašnje ze wšěmi móžnymi aspektami [[sorabistika|sorabistiki]], wot [[Serbski alfabet|alfabeta]] přez literaturu, hudźbu, stawizny wšelakich łužiskich regionow, dwurěčnosć, rěčnu politiku hač k nałožkam a wosebitym geografiskim městnam.
 
Awtorojo maja SKL za zwoprawdźenje hižo w 1930tych lětach wot [[Josef Páta|Josefa Páty]] planowaneho a po [[Druha swětowa wójna|DruhejeDruhej swětowejeswětowej wójnywójnje]] pod nawodom [[Ota Wićaz|Oty Wićaza]] znowa zahajeneho projekta serbskeje přiručki.
 
== Literatura ==
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije