Dobry počink: Rozdźěl mjez wersijomaj

550 bajtow přidatych ,  před 6 lětami
žane zjeće
S (Změny Die Laus, die am Sack hängt (Diskusija) cofnjene a nawróćene k poslednjej wersiji wužiwarja Qatan)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
== Grjekski a łaćonski wuraz ==
 
[[Dataja:Male masturbation top view.gif|300px]]
 
[[Starogrjekšćina|Starogrjekski]] wuraz „areté“ (ἀρετή) a [[Łaćonšćina|łaćonski]] wuraz „virtus“ njehodźitej so analognje přełožić.
Grjekske słowo ''areté'' je posudk hódnoty a wopisuje skerje [[kmanosć]] a wustojnosć w zmysle kwalitneho přiznaka. [[Otto Friedrich Bollnow]] mjenuje jako přikłady za ''areté'' mjez druhim tež spěšnosć konja abo wótrosć noža. (Přirunuj tež [[Platon]], Politeia: počink wo konjach a psach.) Łaćonske pomjenowanje ''virtus'' wotwodźuje so wot łaćonskeho ''vir'' ([[muž]]). Muž, abo jasnišo wojowar, płaćeše jako nošer počinkow.
 
 
== Zarjadowanje ==
 
[[Dataja:Female dildo masturbation.jpg|300px]]
 
Wučba wo dobrych počinkach je po Schleiermacheru nimo wučby wo hódnotach a winowatosćach jedna z třoch hałuzow etiki.
 
 
== Rody počinkow ==
 
 
[[Wobraz:Masturbation Techniques - the cock swinging method (animated).gif|333px]]
Jako štyri klasiske zakładne počinki (kardinalne počinki) płaća [[mudrosć]], [[sprawnosć]], [[zmužitosć]] a [[poměrnosć]]. Platonowa teorija zakładnych počinkow je za wšu etisku teoriju počinkow směr postajiła. Za [[Aristoteles]]a su počinki puć k zbóžnosći. Zbóžnosć pak so tu njezrozumi jako subjektiwne začuće zboža, ale jako poradźene žiwjenje. Žiwjenje je so poradźiło, jeli čłowjek móžnosće zwoprawdźi, kotrež su w nim zapołožene (entelechija).
 
 
=== Ryćerske počinki ===
 
 
[[Wobraz:Man Is Collecting Semen From A Boar.JPG|333px]]
Jako [[ryćer]]ske počinki płaćachu ''staete, maze a triuwe'', štož hodźi so přełožić ze sprawnosću, skromnoścu a spušćomnosću. Alegoriska wuchwalowaca baseń na kejžora Korlu IV. wot [[Heinrich z Mügelna|Heinricha z Mügelna]] „Der meide kranz“ (wokoło 1355) wobsahuje wučbu počinkow, w kotrejž wustupuja dwanaće počinkow: Mudrosć, wěrnosć, sprawnosć, [[smilnosć]], [[měrliwosć]], zmužitosć (móc), [[wěra]], poměrnosć, [[dobroćiwosć]], [[pokornosć]], [[nadźija]] a [[lubosć]].
 
 
=== Byrgarske počinki ===
 
 
[[Wobraz:Semen in vagina.JPG|333px]]
Jako [[byrgar]]ske počinki płaća wosebje: [[porjadnosć]], [[zlutniwosć]], pilnosć, [[čistosć]] a [[dypkownosć]]. Byrgarske počinki su wusměrjene na praktiske zmištrowanje wšědneho dnja. Jich socialna funkcija wobsteji w natwarje a zawěsćenju hospodarskeje eksistency. Otto Friedrich Bollnow mjenuje je tohodla tež hospodarske počinki. Mjenuja so byrgarske, dokelž běchu wone w času rozswětlerstwa za byrgarjow trěbny zakład, so přećiwo zemjanstwu kulturelnje a hospodarsce emancipować.
 
 
=== Křesćanske počinki ===
[[Wobraz:Dog sperm collection 2.jpg|333px]]
[[Dataja:Schnorr von Carolsfeld - Glaube, Liebe, Hoffnung.jpg|thumb|[[Schnorr von Carolsfeld]]: ''Wěra, nadźija, lubosć'']]
Křesćanske počinki złožuja so na dźesać kaznjow. W [[Nowy Zakoń|Nowym zakonju]] wudospołni [[Jězus]] tute moralne předstawy w swojim prědowanju na horje z počinkami sprawnosće, smilnosće, něžnosće, čistosće wutroby a měrliwosće. Dale wuči Jězus wo nałožowanju počinkow darjenja jałmožnow, modlenja a so posćenja (Mt. 6, 1-21). Nimo jednanja su jemu wosebje přičiny jednanja wažne.
Tři bójske počinki (tež teologiske počinki) mjenuja so w prěnim lisće [[japoštoł]]a [[Swjaty Pawoł|Pawoła]] Korinćanam (1 Kor 13,13). Mjez druhimi je je [[Tomaš z Aquina]] propagował. Su to: Wěra (łać. fides), nadźija (łać. spes) a lubosć (łać. caritas).
 
Po wěrje romsko-katolskeje cyrkwje spožča so wone přez křćeńcu.
 
 
=== Buddhizm ===
 
Jako [[wojerstwo|wojerske]] počinki płaćitej swěra a [[kameradstwo]]. W Centralnym słužbowym předpisu zwjazkoweho wójska 10/1 steji mjez druhim, zo stworja zrozumjenje, dobra wola a pomocliwosć kameradstwo, kotrež tež wjetše poćežowanja wudźerži. Dale je pod čisłom 107 napisane: „Wojerskej počinkaj wuwiwatej so w małkich zhromadnosćach armejoweje jednotki. [...] Kameradstwo da dowěru a zepěru. [...] Wopačna česćelakomnosć, egoizm a njesprawnosć kóncuja kameradstwo.“
[[Dataja:Ejaculate animated 1.gif|300px]]
[[Dataja:Sex-Masturbation-Toys Electro-Stimulation (Sex-Masturbations-Spielzeug-Hilfsmittel Elektro-Stimulation).jpg|300px]]
[[Dataja:Masturbation Techniques - the campfire method (animated).gif|300px]]
 
== Žórła ==
6

změnow

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije