Genocid Armenjanow: Rozdźěl mjez wersijomaj

119 bajtow přidatych ,  před 7 lětami
S
žane zjeće
SKeine Bearbeitungszusammenfassung
SKeine Bearbeitungszusammenfassung
Podawki, kotrež wot Armenjanow samych ze zapřijećom ''Aghet'' – „katastrofa“ – pomjenuja, su přez wobšěrny dokumentariski material z najwšelakorišich žórłow wobkrućene.<ref name="Niall Ferguson">Niall Ferguson: ''Krieg der Welt. Was ging schief im 20. Jahrhundert?'' Berlin 2006, str.&nbsp;257slsl.</ref> Po wšěm swěće připóznawaja nanajwjetši dźěl historikarjow woprawdźitosć tuteho ludomordarstwa.<ref name="Rainer Hermann">Rainer Hermann: ''Wohin geht die türkische Gesellschaft? Kulturkampf in der Türkei.'' München 2008, str.&nbsp;221.</ref> Armenjenjo widźa w nim njepokućenu njeprawdu a žadaja sej hižo lětdźesatki přiměrjene wopominanje tež w [[Turkowska|Turkowskej]]. Nawopak zaprěje oficielny turkowski stawiznopis a knježerstwo z Osmaniskeho mócnarstwa wuchadźaceje Turkowskeje republiki, zo jednaše so scyła wo ludomordarstwo. Woni woznamjenjuja deportacije jako „wójnske wěstotne naprawy“, kotrež běchu trjeba, dokelž Armenjenjo Osmaniske mócnarstwo přeradźichu, jeje tehdyšich wójnskich přećiwnikow podpěrachu a masaker na muslimach skućichu.<ref name="kultur.gov.tr">[http://www.kultur.gov.tr/DE/belge/3-10779/eski2yeni.html Strony kulturneho a turistiskeho ministerstwa Turkowskeje republiki.] (Memento wot 11. januara 2012 na ''Internet Archive'')</ref> Smjertne pady wjedu woni na njezbožowne wobstejnosće a jeničce jednotliwe nadpady wróćo.<ref name="ZfT">Stiftung für Türkeistudien und Integrationsforschung (wud.): ''Das Ethnische und religiöse Mosaik der Türkei und seine Reflexionen auf Deutschland.'' Münster 1998, str.&nbsp;58.</ref> Zwada wo připóznaće genocida jako historisku woprawdźitosć poćežuje hač do dźensnišeho poćah mjez Turkowskej a Armeniskej na jednej stronje kaž tež mnohimi zapadnymi statami na tamnej stronje.<ref name="Seyhan Bayraktar">Seyhan Bayraktar: ''Politik und Erinnerung: Zwischen Nationalismus und Europäisierung: der Diskurs über den Armeniermord in der Türkei.'' Bielefeld 2010, str.&nbsp;180sl. a str.&nbsp;133–177.</ref>
 
Z genocidom Armenjanow pozhubja so zapadna warianta armenskeje rěče, kotraž rěčeše so na teritoriju Osmaniskeho mócnarstwa, w armenskim sydlenskim rumje wot města Yozgat hač do teritorija dźensnišeje Republiki Armenskeje. Hačrunjež so wonazapadna armenšćina hišće w diasporje rěči, wotemrěwa wona, dokelž ju hižo wjele swójbow dale njedawa.
 
Najwjetše skupiny naslědnikow Armenjanow Osmaniskeho mócnarstwa namakamy we Francoskej, USA, Kanadźe, Ruskej, Belgiskej.
128

změnow

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije