Pomoc:Přizjewjenje: Rozdźěl mjez wersijomaj

S (sym nowu předłohu dodał)
Najprjedy zawěsć, zo swój [[syćowy wobhladowak|wobhladowak]] [[Placki|placki]] dowola. Někotre wobhladowaki móža placki z jednotliwych sydłow akceptować abo wotpokazać; wužiwarjo tajkich wobhladowakow měli wobhladowak tak konfigurowali, zo by placki za kóžde wiki akceptował, kotrež chceš wobdźěłać, kaž na přikład ''wikipedia.org''.
 
Klikń na na wotkaz ''[[Specialnje:Anmelden|Konto załožić abo so přizjewić]]'' maprawo horjeka. Dóstanješ potom namołwu, zo by swoje wužiwarske mjeno a hesło zapodał. Jeli so prěni raz přizjewiš, dyrbiš swoje hesło dwójce zapodać.
 
Jeli chceš, móžeš swoju e-mejlowu adresu zapodać. Druzy wužiwarjo móža potom na tutu adresu e-mejl pósłać, bjeztoho zo bychu tutu adresu won dóstali.
Anonymny wužiwar
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije